ẤN PHẨM “HỌ BÙI VIỆT NAM”

  11/03/2017

Bộ sách “HỌ BÙI VIỆT NAM” là cầu nối giữa mấy nghìn năm lịch sử của dòng họ Bùi nói riêng, gắn liền với mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc, với hiện tại và tương lai. Những sự kiện hào hùng, những danh nhân lỗi lạc của dòng họ Bùi như sống lại, làm cho tuổi trẻ họ Bùi và tuổi trẻ Việt Nam luôn tự hào về cha ông và thêm yêu đất nược

Bộ sách "Họ Bùi Việt Nam" là tiếng nói chung của dòng họ Bùi đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam, Hoạt động tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý, in và phát hành ấn phẩm nhằm:

-         Thông tin về các hoạt động của Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam và Ban Liên lạc các tuyến, các chi họ Bùi trong và ngoài nước;

-         Cổ vũ việc sưu tầm, tra cứu, tìm hiểu về nguồn gốc các chi họ và dòng họ ở các địa phương, giới thiệu các danh nhân lỗi lạc trong chi họ và công lao đóng góp cho Quốc gia, dân tộc. Công bố các ý kiến để trao đổi về các vấn đề nêu trên;

-         động viên con cháu họ Bùi, rèn luyện, học tập, nối nghiệp cha anh, lập thân, lập nghiệp, đoàn kết phục vụ Tổ quốc;

-         Tạo điều kiện cho sự phối hợp của người họ Bùi trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu sản xuất, kinh doanh, sáng tác và những hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác;

-    Hiện nay sách đã có từ tập 1 đến tập số 34.

Sách được in trang trọng, bán với giá 35.000đ.

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 8
  • 3365
  • 2,044,140