Hiển thị
  28/11/2017

Trò hề của sứ Nguyên sau khi thua trận

Sau khi đánh bại quân Nguyên Mông 3 lần, thì quan hệ với giữa nhà Trần và triều đình nhà Nguyên có sự đóng băng trong quan hệ ngoại giao.

  28/11/2017

Chữ quốc ngữ buổi đầu: Người Nhật chê, người Việt nhận

Nhờ chữ quốc ngữ, người Việt có hệ thống chữ viết riêng không phải phụ thuộc vào hệ thống chữ tượng hình phức tạp như trước.

  28/11/2017

Đôi dòng về những lần cải tiến chữ quốc ngữ Việt

các nhà nho Việt Nam rất phản đối thứ chữ của “bọn mắt xanh mũi lõ” này, nhưng rồi sau chính họ nhận thức được vai trò của chữ quốc ngữ trong nâng cao dân trí và canh tân đất nước...

  27/11/2017

Thực hư đạo quân 50 vạn của Tần Thủy Hoàng gây chiến với người Việt

Đồ Thư mang 50 vạn quân xuống phía nam" nhưng bị sa lầy bởi chiến tranh du kích của người Việt và cuối cùng là Đồ Thư bị chết cùng hàng chục vạn người.

  27/11/2017

Tần Thủy Hoàng: Từ xây Vạn lý trường thành đến gây sự với người Việt

Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép: Theo Lĩnh Nam di thư của Âu Đại Nhâm, tiên tổ Sử Lộc là người nước Việt.

  27/11/2017

Người Việt trước đêm đánh bại cuộc xâm lược của Tần Thủy Hoàng

Trong huyền sử thì ghi nhận cuộc chống ngoại xâm đầu tiên của nước ta là Thánh Gióng đánh giặc Ân ở thời Hùng vương thứ 6.

  24/11/2017

Tranh cãi về chữ tín trong việc xử tù binh nhà Nguyên

Trong 3 cuộc kháng chiến chống Nguyên thì giải quyết tù binh luôn là vấn đề lớn của nhà Trần.

  24/11/2017

Căng thẳng đấu tranh trong lễ nghi triều kiến giữa nhà Trần và Nguyên Mông

Vua Trần Thái Tông đã nhận chiếu thư từ tay sứ giả mà không thèm cúi lạy.

  24/11/2017

Nhà Nguyên đòi vũ khí tối thượng, vua Trần từ chối

Trong lần xâm lược Việt Nam lần thứ nhất, quân Nguyên đã được chứng kiến sức mạnh của tượng binh Đại Việt

  22/11/2017

Nhà Trần kiên quyết không làm lính đánh thuê cho Nguyên Mông

Không những từ chối giúp Nguyên mà ta còn vì đại cục, tạm gác bất đồng với Chiêm Thành để giúp đỡ nước bạn trong việc “viện Chiêm, kháng Nguyên”.

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 6
  • 1349
  • 1,536,305