Hiển thị
  11/08/2018

Đội quân chó săn thiện chiến đáng sợ nhất lịch sử Việt Nam của danh tướng phò tá 4 đời vua

Nguyễn Xí sử dụng đàn chó theo kế “Thuyền cỏ mượn tên” của Gia Cát Lượng. Ông buộc những chiếc đạc ngựa vào đàn chó, cứ đêm tới lại cho chúng chạy xung quanh trại địch rồi đánh trống chiêng ầm ĩ.

  10/08/2018

Trần Quốc Tuấn được phong vương muộn là ‘đúng quy trình’?

Do có những công lao vĩ đại nên năm Trùng Hưng thứ 5 (1289), Trần Quốc Tuấn được phong làm Đại vương, tước cao cực phẩm của triều đình khi ấy.

  08/08/2018

Trọng dụng Trần Quốc Tuấn là sự dũng cảm đáng ngạc nhiên của vua Trần

Trần Quốc Tuấn, sau là Trần Hưng Đạo không chỉ là trụ cột của nhà Trần mà còn là trụ cột của cả đất nước và trở thành biểu tượng sức mạnh trong cả lịch sử dân tộc.

  08/08/2018

Trần Hưng Đạo chịu sống cảnh ‘con tin’ thời niên thiếu?

Theo Trần triều thế phả hành trạng thì mẹ của Trần Quốc Tung là Thiên Đạo Quốc mẫu Trần Thị Nguyệt, bà cũng là người đã sinh ra Trần Quốc Tuấn.

  02/08/2018

Cha của Hưng Đạo vương với án oan hãm hiếp cung nữ do Trần Thủ Độ dựng?

Theo Trần triều thế phả hành trạng, trước khi lấy Thuận Thiên công chúa Lý Oanh, Trần Liễu đã có người vợ tên là Trần Thị Nguyệt, tức Thiện Đạo quốc mẫu.

  28/07/2018

Vua Lý đảo càn khôn khiến anh em vua Trần oán hận nhau đến chết

Trần Liễu ban đầu đã được phong chức vương sớm, là phò mã sớm, và là phu quân của trưởng công chúa nên việc nối ngôi ở tuổi 15 tưởng như vật nằm trong túi. Thế nhưng, việc "nắn dòng" của Huệ Tông lại kiến Trần Liễu vồ hụt ngai vàng.

  24/07/2018

Thử lý giải chuyện vua Lý đột nhiên bị điên khi nương nhờ nhà Trần

Người có thần kinh yếu mà lại thích nghe việc biện bạch, kiện tụng rồi chỉ đạo quy trình xét xử thì thật là hiếm có. Có lẽ khi binh quyền mất hết thì nhà vua cũng chỉ còn quyền hành ở mỗi mấy vụ xử án tù phạm nhỏ nhặt mà thôi.

  23/07/2018

Thời Lê Thánh Tông, nơi nào có 4, 5 người phạm quy chế thi thì quan sở tại mất chức

Vua Lê Thánh Tông quy định: Nếu xét thấy xứ nào có từ một người đến bốn, năm người phạm trường quy như thế, thì viên quan thừa chính và hiến sát xứ ấy sẽ phải luận vào tội biếm chức hoặc bãi chức, còn bản thân người phạm tội trường quy ấy sẽ phải tội đồ

  18/07/2018

Anh em nhà Trần lật kèo nhau trước đêm đoạt ngôi nhà Lý

Cho dù Trần Tự Khánh muốn tìm ngôi vua cho mình hay con trai mình thì việc đánh đông dẹp bắc, thao túng triều đình của ông đã giải tỏa xong con đường cho gia tộc nhà Trần thay nhà Lý giữ ngôi vua.

  13/07/2018

Nước Việt suýt tan nát nếu không có Trần Tự Khánh quyết đoán, khôn ngoan

Tự Khánh giống như Tào Tháo mượn danh nhà Hán để đi đánh bại các thế lực cát cứ mạnh như Viên Thiệu, Viên Thuật, Lã Bố, Mã Đằng, Trương Lỗ... để đặt nền móng cho việc hình thành nhà Ngụy sau này. Nhưng Tự Khánh còn giỏi hơn Tào Tháo ở chỗ là đã thống nhất

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 6
  • 4121
  • 3,804,626