BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ II 2013 - 2018

  20/06/2018

Ông Bùi Hữu Tuân - Phó Chánh Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018

Thưa Hội nghị, được sự phân công của Ban Tổ chức hội nghị, tôi xin báo cáo tình hình tài chính của CĐHBVN nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng cho nhiệm kỳ tới.

I - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG HỌ BÙI VIỆT NAM TRƯỚC VÀ TRONG NHIỆM KỲ II (2013- 2018):

Sau Đại hội II tình hình tài chính đã có dấu hiệu không bình thường, có thể báo trước những phức tạp như:

1 - Việc mất 1.000 tộc huy do Thiếu tường Bùi Minh Thứ  tặng Đại hội II, trong quá trình chuyển từ văn phòng Tạ Quang Bửu về Hội trường lớn Đại học Thủy Lợi – Nơi tổ chức Đại hội toàn quốc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần II, do anh Bùi Kỳ Nam chịu trách nhiệm.

2 - Sau Đại hội, do nhầm lẫn của anh Bùi Kỳ Nam, dẫn đến việc báo cáo tài chính sau Đại hội còn dư trên 100 triệu đồng, là nguyên nhân cho việc tranh cãi, đổ lỗi cho nhau giữa Bùi Kỳ Nam và Bùi Đức Tấn. Trước tình hình đó, Ban Kiểm tra họ Bùi Việt Nam vào cuộc, xem xét cụ thể các Biên bản kiểm đếm tiền do các đại biểu đóng góp tại Đại hội; chứng từ thực thu, thực chi, sau đó đã đưa ra kết luận: nguyên nhân của vụ việc là sự không có nghiệp vụ tài chính khi quyết toán Đại hội II. 

3 - Trước Đại hội II trong nhiệm kỳ đầu tiên công tác kế toán tài chính, quản lý cơ sở vật chất của họ như sách tập san, tộc huy, sách của các tác giả gửi bán, tiền mặt hết sức lỏng lẻo và ít được quan tâm, chưa một lần có báo cáo tài chính từng năm một. chứ chưa nói đến hàng quý nửa năm.

II - TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH:

1 - Tài chính của họ được hình thành từ các nguồn chính.

Một là sự tài trợ của các nhà hảo tâm của bà con Bùi tộc ở khắp mọi miền đất nước khi tới văn phòng cộng đồng họ Bùi VN.

Hai là tiền bán các sản phẩm của họ như tập san hàng năm (4 số/ năm ), tiền bán sách của các tác giả gửi bán, Tộc huy ...Thực chất tiền bán các sản phẩm của Họ cũng đều là tiền của bà con đóng góp.

Ba là: Theo nghị quyết của TT là hàng tháng ban Kinh tế chuyển cho văn phòng một khoản tương ứng với chi phí hàng tháng tuy nhiên Ban Kinh tế chưa chuyển lên vì hoạt động tài chính của Văn phòng từ năm 2017 tới nay có nhiều vấn đề cần xem xét.

2 - Con người làm công tác tài chính:

Chỉ có 2 người: chị Hương vừa làm kế toán thanh toán vừa là thủ quỹ, còn tôi làm Kế Toán trưởng. Cả hai người này đều không có nghiệp vụ tài chính, kế toán, chỉ làm chay theo ý hiểu của mình.

III - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TRONG NHIỆM KỲ (có bảng quyết toán hàng năm kèm theo)

Xin được báo cáo ngắn gọn.

Tổng thu trong nhiệm kỳ:                       661.792.000 vnđ

Tổng chi trong nhiệm kỳ:                        639.617.000 vnđ

Tồn cuối năm chuyển sang 2018:             22.175.000 vnđ

Tính trung bình mỗi năm Văn phòng Cộng đồng họ Bùi VN chi hết khoảng gần 100 triệu, mỗi tháng 13.325.000 đồng, chi vào các việc như in ấn tập san, làm tộc huy, đi địa phương và đồ lễ, quà tặng đi theo, khi cần thiết thì đi vay, huy động ,,,. Riêng năm 2017 có những đột biến chúng tôi đã có ý kiến và biện pháp kiềm chế.

IV - NGUYÊN NHÂN:

Trước hết là sự đóng góp của bà con dòng tộc về tài chính để cho VP họ Bùi VN hoạt động.

Sự chủ động của bộ phận kế toán trong quản lý thu, chi.

Yếu: không có người đủ tầm và tâm để lãnh đạo nhiệm vụ tài chính của họ, không dám giải quyết dứt điểm những vi phạm, vướng mắc.

V - KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ III:

Các kiến nghị cụ thể của tài chính tôi đã báo cáo với TT, tôi xin phép không nhắc lại nhưng có một số kiến nghị sau:

1 - Yêu cầu Phó Chủ tịch Bùi Văn Ngợi, Chánh Văn phòng Bùi Kỳ Nam giải trình các khoản sau đây:

- Tiền của bà con Hưng Yên gửi cụ Bùi Đình phi đóng góp xây dựng nhà từ đường là 12.000.000 đồng;

- Tiền của ông Bùi Đình Vụ ủng hộ cuộc hội thảo cụ Bùi Quang Dũng ở Thái bình là 20.000.000 đồng;

- Tiền thanh toán 3G, in ấn tài liệu gửi đi các địa phương năm 2017 là 20.065.000. Nếu không chứng minh được thì phải nộp tổng cộng là: 52.065.000 đồng vào quỹ họ Bùi.

- Và một số vấn đề liên quan tới quỹ.

2 - Tất cả các nguồn tài chính của họ đều đưa về một mối, tránh tình trạng phân tán như hiện nay.

Các khoản tiền tài trợ của tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu người sử dụng phải làm tờ trình thu chi để vào sổ kế toán và sổ vàng, chống hiện tượng “Tầu không vào ga” như Phó Chủ tịch Bùi Văn Ngợi đã nói và làm.

3 - Kiện toàn nhân sự làm công tác tài chính hiện nay. Chúng tôi không thể đáp ứng được nhiện vụ đặc biệt là quản lý tiền công đức, tiền hỗ trợ của bà con họ tộc.

Duy trì việc ghi sổ vàng để cảm ơn và vinh danh các cô bác, mạnh thường quân đã đóng góp kinh phí cho CĐHBVN hoạt động.

4 - Thực hiện tốt chế độ công khai, minh bạch trong việc in ấn sách của họ, làm tộc huy phải có đề nghị dự trù cần thiết phải qua đấu giá nơi nào tốt, rẻ uy tín chất lượng thì làm.

5 - Đổi mới việc xuất bản và tiêu thụ các sản phẩm của Họ, không để ở Văn phòng như hiện nay. (thành lập một bộ phận tài chính, kinh doanh độc lập trực thuộc với Chủ tịch BCHCĐHBVN)

Thưa Hội nghị, trên đây là Bản Báo cáo quyết toán nhiệm kỳ II và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III có gì cần giải trình xin được trả lời.

Bùi Hữu Tuân - Phó Chánh Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018

 

Tin liên quan:

DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG CỦA PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA II (2013 – 2018) NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Phát biểu nhận chức Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Quang Ngọc tại Đại hội toàn quốc lần III (26/05/2018)

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI SAU KHI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách các Ban thuộc Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II (2013 - 2018) PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)

TỜ TRÌNH BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2018 - 2023) - P1

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN CHUYÊN MÔN, GIÚP VIỆC (THUỘC HĐHB - CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III)

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC KHÓA III HỌ BÙI VIỆT NAM ĐỒNG THUẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CAO

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN LƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI VĂN TUẤN - CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI HẢI PHÒNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG VỀ BUỔI ĐẠI HỘI LẦN III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 - 2023

CẢM NHẬN KHI VỀ DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẢM NHẬN VỀ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: TÔ THẮM MỐC SON

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ - VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

Clip: Ba Đình nắng - Phóng sự về Đại hội toàn quốc lần 3 Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Clip: Dòng họ Bùi Việt Nam nêu cao tinh thần: “Đoàn kết, tương trợ, phát triển” trong đại hội 3

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 8
  • 1626
  • 7,222,778