CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

  08/06/2018

Ông Bùi Phúc Khánh - Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị

Kính thưa quý vị Đại biểu về dự Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần 4 khóa II mở rộng nhiệm kỳ 2013 - 2018. Thay mặt đoàn Phú Thọ, xin cảm ơn Đoàn Chủ tịch kỳ họp đã cho chúng tôi có dịp được phát biểu tại Hội nghị quan trọng này. Sau đây tôi xin mạnh dạn có một số ý kiến, có điều gì sai sót xin được lượng thứ.

Kính thưa Hội nghị!

Trong nhiệm kỳ vừa qua: BLL CĐ họ Bùi tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết, kiên trì thực hiện tôn chỉ mục tiêu là: Tìm về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên động viên con cháu. Trong đó tập trong cao độ vào xây dựng khu di tích lăng mộ 02 vị viễn tổ Bùi Thạch, cho tới nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, mua 14.000m2 đất, đưa đường điện, tường rào, đường đi, minh đường khu mộ và đặc biệt là đã hoàn thành công trình Giếng mỏ (tương truyền là long mạch của dòng tộc). Tóm lại: mộ 2 vị viễn tổ - anh hùng chống giặc ngoại xâm phương Bắc dưới thời Hai Bà Trưng của họ Bùi đã được tọa trên mảnh đất do con cháu họ Bùi – hậu duệ của 2 viễn tổ, là Chính chủ sở hữu.

Làm được như vậy, ngoài bà con họ Bùi tỉnh Phú Thọ còn có sự đóng góp của hậu duệ họ Bùi, doanh nghiệp các địa phương cả nước. Hàng chục đoàn hành hương về thắp nén tâm nhang trước mộ viễn tổ cũng góp phần động viên và nhắc nhở chúng tôi với nhiệm vụ giữ gìn mộ tổ. Nhân dịp này thay mặt họ Bùi tỉnh Phú Thọ xin có lời cảm ơn.

Tuy nhiên cũng trong thời gian này, chúng tôi và có lẽ tất cả chúng ta ở đây, nhận thấy trong bộ máy lãnh đạo của TW họ Bùi Việt Nam đã xuất hiện một số những biểu hiện cơ bản sau: 

1. Một số người đã ngộ nhận về vị trí, vai trò của tổ chức dòng tộc, từ đó đã hành chính hóa các hoạt động của tổ chức này (mà nó vốn không phải như thế). Đây là tổ chức mềm không có tư cách pháp nhân, lấy cơ chế tình cảm “Tìm về nhau qua con tim” chứ không thể gia trưởng, mệnh lệnh dẫn tới không phục nhau.

- Còn nặng về hình thức, cơ cấu đông, chồng chéo, mà đã tạp là không tinh, sẽ có nhiều ý, nhiều lời (không loại trừ có người còn có động cơ cá nhân, háo danh.…Vừa qua BCH, Thường trực BCH rất ít biết nhau, họp hành không đi, thông tin hỗn tạp.

2. Những người được giao trọng trách lại cực đoan dẫn tới lệch chuẩn. Theo tôn chỉ dòng tộc chúng ta hướng tới 3 chuẩn:

- Tìm về cội nguồn: Tức là sưu tầm viết gia phả các chi họ dòng họ;

- Tôn vinh tổ tiên: Xây dựng hồ sơ khoa học lịch sử, xây dựng từ đường, lăng tẩm…;

- Động viên con cháu: Khuyến học, khuyến tài… 

* Thực ra tổ chức dòng tộc, cốt lõi là tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên, truyền thống của ông cha để quy tụ con cháu (Phú Thọ lấy lịch sử 2 viễn tổ Bùi Thạch làm hạt nhân để gắn kết dòng tộc) – đó mới là bền vững.

Khóa vừa qua chưa đả động nhiều đến các nội hàm trên, lệnh chuẩn là như vậy. Tình hình đã mất tầm kiểm soát, nếu người đứng đầu sáng suốt, nếu tham mưu khôn ngoan, tại sao lại không triệu tập hội nghị BCH để chấn chỉnh? (vì theo điều lệ, quyền tối cao là BCH chứ không phải là Thường trực BCH và một số người). Tôi cho rằng cuộc họp BCH ngày hôm nay thà muộn còn hơn không và chúng ta với trách nhiệm trên 4 triệu con dân họ Bùi và với tổ tông phải làm được một việc cụ thể trước khi quá muộn (không thể để cho một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến cả dòng họ).

Từ đó tôi đề nghị, tập trung thảo luận cho ý kiến về kiện toàn bộ máy lãnh đạo Ban liên lạc từ trung ương tới địa phương với quan điểm: Tinh giảm, gọn nhẹ tránh đi vào vết xe đổ của nhiệm kỳ trước, để đủ sức chỉ đạo và thực sự là hạt nhân đoàn kết với các địa phương, là BCH hành động chứ không chỉ hình thức, phô trương. Cụ thể:

a. Về người đứng đầu: Trước hết phải đủ tiêu chí: Có tài, có tầm, có tiền (của cá nhân hoặc xã hội hóa) và có sức khỏe (trẻ xông pha, già mẫu mực - các cụ có tuổi nên vào Ban Cố vấn, Hội đồng Trưởng lão).

b. Về các Phó: Trực tiếp làm Trưởng các Ban quan trọng phát triển cộng đồng, kinh tế, thông tin…

Số lượng Ủy viên thường trực chỉ từ 7-10 người (kể cả cấp phó), chủ yếu là sống ở Hà Nội, để đảm bảo tính linh hoạt, chủ động họp hành, chịu trách nhiệm trước dòng họ (các tỉnh không nên tham gia Thường trực vì ở xa ít có điều kiện họp hành, mỗi Tỉnh chỉ nên có 01 ủy viên BCH, trừ Tỉnh nào quá lớn thì có thể 02 người được tham gia, do Tỉnh tự đề cử). Với phương châm: Trung ương tinh, Tỉnh gọn.

Kính thưa các vị, vận nước có lúc suy, lúc thịnh, dòng tộc cũng vậy nhưng trong lúc khó có cái khôn. Hy vọng thành công của Hội nghị này sẽ tạo tiền đề để sớm tổ chức được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần III Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, bầu ra được một BCH mới Tinh, Gọn, có những hành động cụ thể, thiết thực cho các hoạt động của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, đúng theo các tôn chỉ đã đề ra: Tìm về cội nguồn – Tôn vinh tổ tiên – Động viên con cháu.

Bùi Phúc Khánh

Tin liên quan:

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI VĂN TUẤN - CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI HẢI PHÒNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG VỀ BUỔI ĐẠI HỘI LẦN III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 - 2023

CẢM NHẬN KHI VỀ DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẢM NHẬN VỀ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: TÔ THẮM MỐC SON

Clip: Ba Đình nắng - Phóng sự về Đại hội toàn quốc lần 3 Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Clip: Dòng họ Bùi Việt Nam nêu cao tinh thần: “Đoàn kết, tương trợ, phát triển” trong đại hội 3

DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG CỦA PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA II (2013 – 2018) NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2018

Phát biểu nhận chức Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Quang Ngọc tại Đại hội toàn quốc lần III (26/05/2018)

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI SAU KHI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG LÃO HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (nhiệm kỳ 2018-2023)

Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 

Danh sách các Ban thuộc Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 3
  • 1644
  • 6,983,933