Chúc văn giỗ tổ Bùi Thủ Chân

  04/02/2017

Tộc phả Bùi Thủ Chân

MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ

Ngày mùng Một tháng Chạp – Tân Tỵ

Cẩn cáo Đức tổ tiên;

Kính trình đồng gia tộc

Uống nước nhớ nguồn, đó là đạo lý của cha ông ngàn đời sáng mãi. Ngẩn đầu lên nhớ ơn đất trời che chở, cảm tạ công đức tổ tiên đã gây dựng vun trồng.
Dòng họ BÙI THỦ CHÂN

            Có lịch sử chiều dày phúc đức

            Mộ tổ nơi đây

            Được “Thiên táng” Hiếu Nghĩa truyền đời

            Hậu duệ nối dòng

            “Thiên tuế hình lưu khí”

 Thật là “Trước báo mạch lạ, Rồng vào từ sông, sau núi giăng hàng, nước tụ muôn dòng hợp thành mạch dường. Rồng xanh uyển chuyển, hổ trắng náu mình. Mộ đặt ở giữa, đúng mạch chân Long”

Nơi phát tích võ lăng tiên liệt

Mở đại khoa cờ biển lẫy lừng

 Hôm nay:

            Con cháu về giỗ tổ

Cả họ vui mừng ngày Đại lễ

Thượng Trưng, Tiểu Quan, Chi Phong, Gia Trung

Hưng khí linh thiêng

Con cháu về lửa hương phụng sự

Hai ngành, năm chi tụ về một cõi

Thăm lá, chồi tươi xum xuê toả bóng

Hơn năm trăm năm đại thụ

Ân đức cao dày sánh tựa non cao

 Vinh quang thay

            Đại Việt giang sơn một thủa

            Hậu Lê hùng cường sánh với lân bang

Ngày nay

            Cả nước đang trên đà đổi mới

            Nhà nhà hạnh phúc, xã hội văn minh

            Gia bảo lưu truyền, mấy trăm năm được tỏ

            Tìm về cội nguồn, Đức Thái Tông Văn Hoàng Đế “Nguyên Long”

            Muôn vạn anh linh, muôn vạn phúc dày

Nhớ linh xưa, Bùi Cung phi Mẫu từ Đại bảo

            Từng khuyên răn toả sáng Nghĩa Nhân

            Con - Khắc Xương Cung Vương

            Phụng chữ hiếu không màng ngôi báu

            Nối ân liệt Cung từ Quốc mẫu

            Cầu mong phúc ấm trường tồn

            “Nhật nhật” khói hương vun trồng cây Đức

            Trung Nghĩa vua tôi, anh em hoà thuận

 Mắc lời gièm: Đời Thân vương gian nan vất vả

            Em bắt anh, nhưng anh vẫn lòng son

            Có nhân, Nhân mọc

            “Nay huynh vương phụng Đức trung Bùi tính”

            Lấy nghĩa trả ân

            Bùi Thủ Chân “Nhật Tân Kỳ Đức”

            Dạy con: nuôi trí thành tài, cầu mong giữ gìn chữ Phúc

            Anh Đức Vinh Phúc Duyên làm hiệu

            Em Đức Nghi lấy Phúc Chính đặt tên

            Một cội, hai ngành bắt đầu từ đó

            Đời nối đời Phúc Đức xây lên

 Tự hào thay

            Thời Đại Chính đã âm vang lời tiên tri sông núi

            “Thiên địa chi đại đức viết sinh”

            Lời tâu kiên giữ đạo trung vì nước

            Giữ nước, yên dân ….

            Phải lấy dân làm gốc

 Thật là

            “Đức lớn của trời đất là Sinh

            Cái quý của thánh nhân là Vị

            Nhờ gì mà giữ được vị ?

            Nhờ điều Nhân

            Nhờ gì mà tụ họp được Nhân ?

            Nhờ hiền tài”

 Dùng người tài để cầm cân nẩy mực

Cứu dân khỏi khổ cực lầm than

Mong phúc ấm mọi nhà

Đó là điều nhân nghĩa

Vinh quang tiền liệt

“Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu” lấy chữ Thủ làm gương cho ba đời tiên tổ

 

Năm Ất Tỵ 1545

            Lặn lội trăm ngày

            Tìm được đất ta nhường cho họ tiếm

            Phúc lớn càng dày, điềm Ngọc có ngay

            Mộ tổ ta trời cho Thiên táng

            Sinh ra cha con Bùi Văn Khuê phù Lê hưng quốc

            Đánh Nam dẹp Bắc

            Mười năm tên tuổi lẫy lừng

            Phu nhân Nguyễn Thị Niên tiết nghĩa cùng chồng

            “Gián khẩu, gieo mình gương tiết liệt

Vực Vông để lại cảnh cương thường”

 

Bùi Quang Viễn tay không bắt giặc

Thu phục nhân tâm “Thọ lộc hầu” ba đời tập ấp

Nguyễn Từ Khánh - Mẫu hiền dâu thảo

Nuôi cháu học hành “gương bát sứ, đũa son”

Bùi Quang Đức cứu dân độ thế

Bia đá còn gi mãi mãi tấm lòng nhân

Sự biến năm Canh Tý Bùi Quang Vận lận đận quan trường

Ẩn thân tích tranh tài nơi quê mới (Tiểu Quan)

Võng lọng vinh quy sáng danh tiên tổ

Bùi Công Tốn – Giáp bảng danh đề

Chưa kịp vinh quy để lại pho Gia bảo

 Các hương cống nối đời hiển đạt

Nhị trường, tam trường, tứ trường, sỹ vọng, hoành từ

Ba trăm năm liên tiếp đăng khoa

 

Được lẽ:

“Nhà nào tích được nhiều điều thiện

ắt thừa phúc đức đến đời sau”

Bùi Đạo Hoành tự Anh quả tiên sinh

Học trí làm quan phò vua dẹp loạn

Đức trọng tài cao Chánh thừa một vùng oanh liệt

Bùi Bá Tạo – Lương công bộ Thận Trai tiên sinh

Ngự sử Lang trung tiên liệt - người để lại cho đời sau pho Thủ Chân thế phả

Bùi Đạo Khoan như “Bao Tiêu đời Hán”

Nuôi hoàng tử Duy Chiếu mộng phù Lê hưng quốc

Bùi Quang Đãi hưởng ứng chiếu Cần Vương

Đem trí anh hùng ra giúp nước

Chống Pháp năm năm một lòng vì đại nghĩa

 

Bùi Bích - Đốc binh tỉnh Sơn Tây

Trồng cây Gạo lập làng thành xóm Mới

Khí phách cha ông, khí phách anh hùng

 Thế kỷ hai mươi

Nhớ thời bóng tối dân ta nô lệ

Nước mất nhà tan

Tôn miếu tổ tiên cả mồ mả cha ông phế khoáng

Rạng bình minh - Đảng viên tiên phong xuất hiện

Hồ Chí Minh vĩ nhân kiệt xuất

Danh tiếng Việt Nam, dân tộc anh hùng

Bùi Khắc Cạnh gieo mầm giống Đỏ

Truyền tư tưởng yêu nước thương nòi

Dắt cháu con một lòng theo Đảng

            Bùi Văn Thi - Đức Trung vì nghĩa cả

            Nuôi giấu bác Hoàng, bác Văn thời bí mật

            Điểm di tích Thượng Trưng, nơi thành lập chi bộ đầu tiên năm 1939

Bùi Quang Thiệu - người hoạt động trước cách mạng tháng 8

Qua gian khổ trường chinh, mấy chục năm vì dân vì nước

Xứng danh người cán bộ Cách mạng lão thành

Bùi Văn Tân, Bùi Văn Cư, Bùi Văn Chung, Bùi Văn Viêm và Bùi Văn Lượng

Sánh vai cùng 53 anh em dòng thế hệ 19

Bùi Quang Nhương, Bùi Quang Đang, Bùi Tuấn Thịnh

Con cháu cụ Vân ở Tiểu Quan

Cầm súng giữ làng và vùng kháng chiến

Kể truyền thống tổ tiên nối đời trung liệt

36 người con yêu dòng họ

Đã hoá thân vào cõi vĩnh hằng

Đài liệt sỹ tượng cao muôn thủa

Tổ quốc ghi công, nhân dân mến phục

Ghóp phần cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do

Bùi Quang Tuynh bí thư tỉnh uỷ Lâm Đồng

Gương tiên liệt cho người làm báo Đảng

Bùi Quang Tình người chiến sĩ tình nguyện Việt Nam trên đất bạn Lào

Sống, chiến đấu, hy sinh vì dân vì tình hữu nghị

Hồng lên sắc hoa

Có dòng máu đào họ Bùi thắm trên đất bạn

Bùi Anh Tuấn – anh hùng liệt sỹ thời chống Mỹ

Hai mươi mốt tuổi đời làm rạng rỡ bản anh hùng ca bất khuất

150 người con đượm hương khí Lam Sơn dấy nghĩa của cha ông thủa trước

Ba mươi năm “nếm mật nằm gai”

Gian khổ, chiến tranh

Mưa rừng, cơm vắt

Vì Tổ Quốc, vì linh khí Đại Việt

Đi là đến, nhiệm vụ hoàn thành

Bằng quân đội cấp ghi công trạng

Về nghỉ vẫn trọn hiếu vì dân

Bùi Quang Hào, Anh Tuấn cùng 12 anh em con cháu ngành Đại tông

Văn Hoàn, Văn Quyền cùng 13 anh em con cháu ngành Thế thứ

            Hiện nay đang tại ngũ

            Linh khí tiên tổ ứng thiên thành đạt

            Rèn đức, luyện tài nối đời vinh hiển

 Thế mới hay

            “Kinh thông ư dịch truyền gia học

Vũ dụng vi văn triệu thế khoa”

121 cử nhân, kỹ sư, bác sỹ, thầy cô giáo, nhà văn, nhà thơ, nhà báo làm rạng rõ bản Khuê văn dòng họ

            Bùi Quang Ngân, kiến trúc sư đề án làng nổi Đồng tháp mười

            Đạt giải đầu quốc tế

Bùi Văn Tích – Phó trưởng đoàn chuyên gia cấp tỉnh

Trên đất nước Chùa tháp hồi sinh - vẹn tình quốc tế

Bùi Thái Dư - người con ngành địa chất

Lặn lội rừng sâu, mấy chục năm tìm khoáng sản làm giàu cho Tổ quốc

Bùi Văn Dung – nhà thơ, người lính

“Gửi nắng cho em” đượm âm chất tình ca ngân vang cả nước

            Bùi Văn Tạo - Vụ phó Thanh tra Bộ

            Giữ kỷ cương trong toàn ngành Nông nghiệp

            Góp phần cho nước mạnh, dân giàu

Bùi Văn Thắng, Trọng Quỳnh, Văn Cát, Trường Giang

Cùng thế hệ kế tiếp:

            Thiên Sơn, Minh Hồng, Quang Đạo, Văn Lợi

            Tính kế nghĩ suy tham mưu cho đơn vị mình công tác

            Vạch mục tiêu, tổ chức thực hiện

            Góp phần cho nước mạnh, dân giàu

Bùi Tân Đức cùng các anh chị em bác sỹ

            Thầy thuốc vì dân với tấm lòng y Đức

Bùi Quang Tuyên cùng các thầy cô giáo

            Miệt mài bên giáo án, tất cả vì học sinh thân yêu

 Thật là

            “Giáp bảng danh đề văn hậu thuỷ

Ất chi thế hiển phúc di lai”

Bùi Xuân Tùng nối trí đức trai

Nhận học bổng quốc tế trong lớp tài năng trẻ

            Bùi Quang Tân cùng các cháu ở Thượng Trung, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Tp Hồ Chí Minh …

            Hưng khí tổ tiên, địa linh nhân kiệt

            Học cho hôm nay, học vì ngày mai

Để:

“Dư linh vạn cổ dương như tại

Minh đức thiên thu khả dĩ quan”

Vì giang sơn Đại Việt của cha ông ta để lại

Xây dựng nước Việt Nam tươi đẹp, hùng cường

 Hậu duệ hôm nay

            Thượng Trưng, Vĩnh Phúc

            Tiểu Quan, Hưng Yên

            Chi Phong, Gia Trung, Ninh Bình

Cùng chung dòng máu thơm tiên tổ

Đại gia tộc hội tụ hân hoan

 Kính cẩn

            Một chầu đại lễ

            Xin tổ tộc vạn thế linh thiêng

            Giúp cháu con trăm điều chỉ vẽ

            Mạnh khoẻ, khang ninh, nhà nhà hạnh phúc

Xin cúi nguyện

            Con cháu từ cụ tổ sinh ra

            Ruột thịt chan hoà

            Đoàn kết yêu thương

            Giọt máu đào hơn ao nước lã

Thành kính dâng nén hương thơm

Tưởng nhớ đức cù lao tiên tổ

            Mong cho đại tộc

            Hưng long thịnh vượng

                                                            Cẩn cáo !

 

Nhóm nghiên cứu lịch sử dòng họ

Tháng 12 – 2001

Bùi Văn Tích, Bùi Văn Thọ, Bùi Văn Dung, Bùi Xuân Soạn

(Hậu duệ đời thứ 19 - Đức Thuỷ tổ Bùi Thủ Chân)

-         Người thể hiện: Bùi Quang Thiệu, hậu duệ đời thứ 19, đọc tại mộ tổ sáng Chủ nhật, ngày 12 tháng 1 năm 2002;

-         Người biên soạn: Bùi Văn Thọ, hậu duệ đời thứ 19. Đức Thuỷ tổ Bùi Thủ Chân

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 4
  • 1156
  • 6,937,354