Clip: Lý Thường Kiệt đại chiến Ung Châu Thành | Việt Sử Kiêu Hùng

  12/08/2018

Năm 1075, triều Tống nhân thế binh hùng lực mạnh âm mưu tiến đánh nước ta. Quân thần nhà Lý biết được, quyết không ngồi yên đợi giặc mà khởi binh trước, đánh thẳng sang đất Tống nhằm chặn đứng mưu đồ xâm lược.

Lý Thường Kiệt tổng chỉ huy quân đội tiến đánh 18 ải dọc biên thùy, rồi công phá các châu Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch, tới thành cuối cùng là Ung Châu, được cho là thành trì kiên cố quân Việt khó lòng công phá. Thế nhưng cuối cùng, Lý Thường Kiệt đã gây ra một cuộc đại khai sát giới kinh hoàng cho quân Tống tại Ung Châu…

Trong cuộc Bắc phạt năm 1075 này, Đô-thống Trần Di, cùng phu nhân là Bùi Phương Lý - một tiểu thư sắc nước hương trời, văn võ kiêm toàn, cháu của quan Văn minh điện đại học sĩ Bùi Hựu, chỉ huy hiệu Vũ Thắng, phụ trách đánh ải Thiên Long. Đây là ải kiên cố nhất, quân phòng thủ cũng tinh nhuệ nhất. Hai ngài phải đánh hai ngày mới hạ được, tướng trấn thủ là Giám áp Phong Hiển bị bắt.
Sau khi hạ Thiên Long, hai ngài được lệnh đánh Nghi Châu. Nghi Châu bị hạ trong năm ngày. Tín Nghĩa vương lại ra lệnh cho hai ngài đem quân tiến về đánh Ung Châu. Chiến thắng trở về, ngài được phong chức Quy Đức đại tướng quân, tước Hư Tâm hầu. Vì phu nhân Bùi Phương Lý có theo trong quân trợ chiến, nên được phong nhất phẩm phu nhân.

Tin liên quan:

18 phần về cuộc Bắc phạt thần thánh của Lý Thường Kiệt

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 11
  • 9130
  • 3,809,640