Danh sách các Ban thuộc Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

  31/05/2018

Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội toàn quốc lần 3 Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 

DANH SÁCH

BAN KIỂM TRA CĐHB VN KHÓA III

(Nhiệm kỳ 2018-2023)

STT

Họ và Tên

Chức vụ khóa II

Được phân công khóa III

1

Ông Bùi Định Vụ

UBTT, Trưởng ban kiểm tra

UVTT, Trưởng ban  

2

Ông Bùi Huy Phú

UV BCH, Phó ban kiểm tra

UV HĐHB, Phó ban  

3

Ông Bùi Sông Thu

 UV BCH, PB KT

UV HĐHB, Phó ban  

4

Ông Bùi Quang Sơn

Thường trú TP.Huế

UV HĐHB, ủy viên  

5

Ông Bùi Ngọc Thanh

UV Ban chấp hành

UV HĐHB, Ủy viên  

6

Ông Bùi Thanh Phúc

UV Ban chấp hành

UV HĐHB, Ủy viên  

7

Bà  Bùi Thị Lan Phương

UV Ban Gâu-Gái

UV HĐHB, Ủy viên  

Tin liên quan:

Phát biểu nhận chức Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Quang Ngọc tại Đại hội toàn quốc lần III (26/05/2018)

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI SAU KHI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG LÃO HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (nhiệm kỳ 2018-2023)

Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 5
  • 1578
  • 7,222,730