DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

  31/05/2018

 Các Ủy viên Hội đồng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt tại Đại hội toàn quốc lần 3 Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III

(Nhiệm kỳ 2018-2023)

 

         

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐỊA CHỈ/ĐT NHÀ RIÊNG

GHI CHÚ

KHỐI VĂN PHÒNG

1

 

Bùi Ngọc Khôn

UVTT, Chủ tịch Hội đồng Trưởng lão

Hà Nội

 

2

Bùi Quang Ngọc

UVTT, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi VN

Hà Nội

 

3

Bùi Minh Thứ

UV, Ban Phát triển Cộng đồng

Hà Nội

 

4

Bùi Quang Vinh

UVTT, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Bùi VN, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Trưởng lão

Hà Nội

 

5

Bùi Đăng Phiệt

UV, Ban Nghiên cứu Lịch sử

Hà Nội

 

6

Bùi Đình Dĩnh

UV, Ban Nghiên cứu Lịch sử

Hà Nội

 

7

Bùi Văn Hà

UV, Ban Tài chính

Hà Nội

 

8

Bùi XuânTrường

UVTT, Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban Tài chính, Trưởng Ban
Xây dựng Từ đường

Hà Nội

 

9

Bùi Đình Vụ

UVTT, Trưởng Ban Kiểm tra

Hà Nội

 

10

Bùi Trọng Đỉnh

UVTT, Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban Phát triển Cộng đồng

Hà Nội

 

11

Bùi Thị Lệ Phương

UVTT, Chủ nhiệm CLB Dâu – Gái họ Bùi

Hà Nội

 

12

 

Bùi Văn Long

UVTT,  Trưởng Ban Thư ký

Hà Nội

 

13

Bùi Quang Tuấn

UVTT, Trưởng ban Truyền thông

Hà Nội

 

14

Bùi Vĩnh Thịnh

UVTT, Trưởng Ban Nghiên cứu lịch sử dòng họ

Hà Nội

 

15

Bùi Cao Sơn

UV, Phó Chủ nhiệm CLB Doanh nhân họ Bùi Việt Nam

Hà Nội

 

16

Bùi Hữu Dược

UV, Ban Nghiên cứu Lịch sử

Hà Nội

 

17

Bùi Sinh Quyền

UV, Hội đồng Trưởng lão

Hà Nội

 

18

Bùi Mạnh Quỳnh

UV,  Phó Ban Truyền thông

Hà Nội

Ủy viên, Phó Ban Thông tin - Văn hóa BLL lâm thời họ; Phó Ban TT-VH BCH khóa 1+2 Cộng đồng Bùi Việt Nam; 

19

Bùi Minh Thanh

UV, Ban Thư ký

Hà Nội

 

20

Bùi Trọng Hải

UV, Phó Ban Phát triển Cộng đồng

Hà Nội

 

21

Bùi Hữu Tuân

UV,  Phó Ban Thư ký

Hà Nội

 

22

Bùi Quang Khoa

UV, Ban Thư ký

Hà Nội

 

23

Bùi Tiến Quý

UV, Hội đồng Trưởng lão

Hà Nội

 

24

Bùi Đăng Sinh

UV, Hội đồng Trưởng lão

Hà Nội

 

25

Bùi Đức Nhân

UV, Ban Truyền thông

Hà Nội

 

26

Bùi Đức Hạnh

UV, CLB Doanh nhân

Hà Nội

 

27

Bùi Trịnh Thúy Hằng

UV, CLB Dâu – Gái

Hà Nội

 

28

Bùi Xuân Ngọc

UV, Ban Phát triển Cộng đồng

TP HCM

 

29

Bùi Kim Nguyên

UV, CLB Dâu - Gái

Hà Nội

 

30

Bùi Thị Cúc

UV, CLB Dâu - Gái

Hà Nội

 

31

Bùi Thị Kim Oanh

UV, CLB Dâu - Gái

Hà Nội

 

32

Bùi Thanh Phúc

UV, Ban Kiểm tra

TPHCM

 

33

Bùi Việt Thắng

UV, Ban Kiểm tra

Hà Nội

 

34

Bùi Huy Phú

UV, Phó Ban Kiểm tra

Hà Nội

 

35

Bùi Lan Phương

UV, Ban Thư ký

Hà Nội

 

36

Bùi Ngọc Thanh

UV, Ban Thư ký

Hà Nội

 

37

Nguyễn Bích Thủy

UV, CLB Doanh nhân họ Bùi VN

Hà Nội

 

38

Bùi Thị Hương

UV, Ban Thư ký

Hà Nội

 

39

Bùi Mai Hương

UV, Ban Thư ký

Hà Nội

 

2

HÀ NỘI

     

1

Bùi  Tiến Thảo

UVTT, Phó Trưởng Ban LL Cộng đồng họ Bùi TP HN

Hà Nội

 

2

Bùi Vinh Hoành

UV,

Hà Nội

 

3

Bùi Tiến Lượng

UV

Hà Nội

 

4

Bùi Xuân Hải

UV

Hà Nội

 

3

TP HỒ CHÍ MINH

1

Bùi Xuân Khu

UVTT, Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam

TP HCM

 

2

Bùi Thanh Liêm

UVTT, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi TP HCM

TP HCM

 

3

Bùi Sông Thu

UV, Phó Ban Phát triển cộng đồng

TP HCM

 

4

Bùi Thị Tường Vi

UV

TP HCM

 

5

Bùi Ngọc Nội

UV

TP HCM

 

4

HẢI PHÒNG

1

Bùi Văn Tuấn

UVTT, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi TP Hải Phòng

Hải Phòng

 

2

Bùi Ngọc Thông

UV – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Bùi TP Hải Phòng

Hải Phòng

 

5

NINH BÌNH

1

Bùi Văn Thuận

UV, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình

 

2

Bùi Xuân Cộng

UV

Nho Quan, Ninh Bình

 

6

THÁI BÌNH

 

1

Bùi Xuân Chính

UV

Thái Bình

 

2

Bùi Văn Bảng

UV

Thái Bình

 

7

NAM ĐỊNH

 

1

Bùi Văn Sơn

UV

Nam Định

 

8

HÀ NAM

 

1

Bùi Xuân Dư

UV

Hà Nam

 

2

Bùi Văn Miệu

UV

Hà Nam

 

9

HƯNG YÊN

 

1

Bùi Đăng Thá

UVTT, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên

 

2

Bùi Ngọc Phi

UV

Hưng Yên

 

10

HẢI DƯƠNG

 

1

Bùi Đức Thuận

UV

Hải Dương

 

11

VĨNH PHÚC

 

1

 

Bùi Tiến Lã

UV, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

 

2

 

Bùi Quyết Chiến

UVTT, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

 

12

PHÚ THỌ

 

1

Bùi Phúc Khánh

UV, Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ

 

13

QUẢNG NINH

 

1

Bùi Đức Chính

UV, Trưởng BLL lâm thời tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

 

2

Bùi Hiền

UV

Quảng Ninh

 

14

BẮC GIANG

 

1

Bùi Đình Nhung

UV, Trưởng Ban LL tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang

 

2

Bùi Văn Thêm

UV

Bắc Giang

 

15

LẠNG SƠN

 

1

Bùi Bá Hùng

UV

Lạng Sơn

 

16

HÒA BÌNH

 

1

Bùi Thanh Bình

UV

Hòa Bình

 

2

Bùi Văn Dung

UV

Hòa Bình

 

17

YÊN BÁI

 

1

Bùi Anh Túy

UV

Yên Bái

 

18

THÁI NGUYÊN

 

 

1

Bùi  Công Tuân

UV, Trưởng BLL lâm thời tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên

 

2

Bùi Xuân Trường

UV

Thái Nguyên

 

19

TUYÊN QUANG

 

1

Bùi Văn Liên

UV

Tuyên Quang

 

20

LÀO CAI

 

1

Bùi Nguyên Hồng

UV, Trưởng Ban LL tỉnh Lào Cai

Lào Cai

 

2

Bùi Đình Chiến

UV

Lào Cai

 

21

LAI CHÂU

 

1

Bùi Từ Thiện

UV

Lai Châu

 

22

THANH HÓA

 

1

Bùi Ngọc Nhung

UV, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

2

Bùi Khắc Lượng

UV

Thanh Hóa

 

23

NGHỆ AN

 

1

Bùi Xuân Lương

UV, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Nghệ An

Nghệ An

 

2

Bùi Trọng Cầu

UV

Nghệ An

 

24

HÀ TĨNH

 

1

Bùi  Bổn

UV, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

 

25

QUẢNG BÌNH

 

1

Bùi Xuân Hạc

UVTT, Chủ tịch Hội đồng họ Bùi tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình

 

2

Bùi Công Thìn

UV

Quảng Bình

 

26

QUẢNG TRỊ

 

1

Bùi Hùng Dũng

UV

   

27

HUẾ

 

1

Bùi Thế Huân

UV, PCT HĐHB TT Huế

TT Huế

 

2

Bùi Quốc Sơn

UV

TT Huế

 

28

QUẢNG NAM

 

1

Bùi Công Minh

UV-BCH

Quảng Nam

 

29

QUẢNG NGÃI

 

1

Bùi Phụ Anh

UVTT, PCT phụ trách miền Trung

Quảng Ngãi

 

30

BÌNH ĐỊNH

 

1

Bùi Điện Biên

UV

Bình Định

 

31

BÌNH THUẬN

 

1

Bùi Đức Long

UV

Bình Thuận

 

32

NINH THUẬN

 

1

Bùi Thị Mộng Thu

UV

Ninh Thuận

 

33

LÂM ĐỒNG

 

 

1

Bùi Chí Thanh

UV

Lâm Đồng

 

34

TÂY NINH

 

 

1

Bùi Văn Nối

 

UV

   

35

KIÊN GIANG

 

 

1

Bùi Văn Hộ

UV

Kiên Giang

 

36

CH PHÁP

 

 

1

Bùi Thanh Tùng

UV

CH Pháp

 
 

 

       Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018

 

* Ủy viên BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam Khóa I, II, sang Khóa III (nhiệm kỳ 2018 - 2023) được gọi là Ủy viên Hội đồng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Tin liên quan:

Phát biểu nhận chức Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Quang Ngọc tại Đại hội toàn quốc lần III (26/05/2018)

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI SAU KHI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 2
  • 1569
  • 6,983,858