DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

  02/06/2018

Ông Bùi Ngọc Khôn - Phó Chủ tịch khóa II Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Đại biểu Đại hội toàn quốc lần III Cộng đồng họ Bùi VN đọc diễn văn bế mạc Đại hội

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

                        Kính thưa:       Các vị khách quý!

                                                Thưa toàn thể Đại hội!

           Đại hội toàn quốc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III đã tiến hành khẩn trương, với ý thức trách nhiệm và tinh thần xây dựng vì họ tộc của từng Đại biểu… Đại hội đã hoàn thành trọn vẹn chương trình nghị sự, bầu ra Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới và đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những tấm lòng hướng tới hoạt động của Cộng đồng, với những sáng kiến từ các Đại biểu đóng góp trong Đại hội, hoạt động của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, vươn tới một tầm cao mới để đạt được các chỉ tiêu trong phương hướng đã đề ra để đạt mục đích xây dựng họ Bùi vinh hiển, đoàn kết phát triển bền vững.

Một số Đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến quý báu cho hoạt động của Cộng đồng trong nhiệm kỳ tới. Nhiều ý kiến bổ sung, điều chỉnh vào bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cộng đồng, …

Do thời gian eo hẹp nên còn nhiều Đại biểu chưa có điều kiện tham gia, xin đề nghị các Đại biểu gửi lại bài phát biểu cho Ban Thư ký để chúng tôi sẽ nghiên cứu tiếp thu bổ sung vào các văn bản.

Chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp của Đại biểu với sự vô tư, hoàn toàn không tư lợi, chỉ xuất phát từ trái tim, tấm lòng yêu quý họ tộc và rất trí tuệ. Tấm lòng này chắc chắn sẽ sống mãi trong tâm của những người con họ Bùi.

Trong Đại hội cũng có một số Đại biểu trẻ, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng đội ngũ này sẽ kế tiếp chúng ta và làm tốt hơn thế hệ cha anh “Con hơn cha là nhà có phúc”.

Mặc dù đã rất cố gắng, chúng tôi cũng không tránh khỏi những thiếu sót trong việc tổ chức Đại hội, trong điều hành cũng như phục vụ các Đại biểu. Chúng tôi xin được các vị, các đoàn Đại biểu chia sẻ, lượng thứ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các Đại biểu đã không quản đường xa đến dự Đại hội. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các vị khách quý.

Tôi xin cảm ơn phóng viên báo đài của Trung ương và Hà Nội đã đến dự và đưa tin cổ vũ Đại hội.

Xin cảm ơn Ban Quản lý Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong – Ba Đình – Hà Nội) đã hỗ trợ giúp đỡ Ban Tổ chức phục vụ Đại hội thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Kính chúc các vị khách quý, các Đại biểu ra về mạnh khỏe.

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2018

Chủ Tịch đoàn

Bùi Ngọc Khôn

Tin liên quan:

Clip: Dòng họ Bùi Việt Nam nêu cao tinh thần: “Đoàn kết, tương trợ, phát triển” trong đại hội 3

DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG CỦA PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA II (2013 – 2018) NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2018

Phát biểu nhận chức Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Quang Ngọc tại Đại hội toàn quốc lần III (26/05/2018)

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI SAU KHI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG LÃO HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (nhiệm kỳ 2018-2023)

Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 

Danh sách các Ban thuộc Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 2
  • 1298
  • 6,991,354