DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG CỦA PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA II (2013 – 2018) NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2018

  02/06/2018

Ông Bùi Ngọc Khôn - Phó Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi VN khóa II (nhiệm kỳ 2013 - 2018) đọc diễn văn khai mạc Hội nghị lần 4 khóa II

PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG CỦA PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA II (2013 – 2018) NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2018

Thưa toàn thể các Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) và Quý vị khách mời tham dự Hội nghị BCH mở rộng lần thứ IV khóa II Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

  • Thực hiện Điều lệ và Quy chế làm việc của BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, xác định “BCH là cơ quan đại diện cao nhất giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội, quyết định những chủ trương, biện pháp thi hành Nghị quyết của Đại hội”…, “Ban Thường trực là cơ quan thường trực của BCH có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn việc thực hiện các Nghị quyết của BCH”, do đó mọi Ủy viên, kể từ Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH, chủ tịch Hội đồng Trưởng lão; Trưởng, Phó các Ban chuyên môn; Trưởng, Phó BLL, BCH tỉnh, thành phố đều phải bàn bạc công việc trong tập thể BCH, tập thể Thường trực, phải “giữ đúng kỷ luật phát ngôn, nói và làm theo đúng Nghị quyết của tập thể”.
  • Chấp hành Nghị quyết Hội nghị Thường trực lần thứ 13 BCH (nhiệm kỳ II) Cộng đồng họ Bùi Việt Nam số 13/NQ-TT ngày 14 tháng 05 năm 2018.

Thường trực tổ chức Hội nghị BCH mở rộng vào ngày 26/05/2018 và đề nghị chương trình nghị sự gồm 3 phần chính:

  1. Nghe và thảo luận Báo cáo 5 năm hoạt động của toàn thể Cộng đồng, chủ yếu của tuyến toàn quốc, khẳng định những bước phát triển, những mặt mạnh, mặt tốt cẩn tiếp tục phát huy, chỉ rõ những mặt yếu, mặt sai cần kịp thời khắc phục. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội mà xác định công việc đã hoàn thành trong 5 năm của nhiệm kỳ, đảm bảo trong nhiệm kỳ II của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam hoàn thành toàn bộ hoặc một phần Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ III của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.
  2. Xem xét và phê chuẩn Báo cáo của Ban Kiểm tra được thành lập theo bầu cử của Ban Chấp hành.
  3. Nghe thảo luận Báo cáo về Tổ chức – Nhân sự, chủ yếu ở cấp toàn quốc sau 5 năm Đại hội, khẳng định những điều đã làm đúng, chỉ rõ những sai trái về tổ chức đã phát sinh trong quá trình làm việc, xử lý mọi vấn đề công tâm, minh bạch, bảo đảm bộ máy vận hành nhất quán, loại trừ khả năng phân hóa về tổ chức đã xảy ra tại Ban Thường trực cuối nhiệm kỳ II vừa qua.
  • Căn cứ vào thực tiễn hoạt động 5 năm qua, đề nghị bổ sung những thành viên Ban Chấp hành mời vào vị trí còn thiếu, điều chỉnh những vị trí chưa phù hợp, kiện toàn bộ máy, đáp ứng lòng tin cậy của toàn thể Cộng đồng.

Những vấn đề khác sẽ được thực hiện trong Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III

Thưa toàn thể Hội nghị!

Dòng họ trong cả nước chẳng khác gì một xã hội thu nhỏ, có đủ các mặt, tích cực, tiêu cực, các Báo cáo trong Hội nghị tất phải làm rõ hai mặt đó.

Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đến nay đã trải qua 3 đợt tổ chức: Ban Liên lạc lâm thời; Ban Liên lạc khóa I; Ban Chấp hành khóa II. Sau mỗi đợt tổ chức là một lần phát triển cộng đồng lên tầm cao mới, nhưng lại kéo theo một lần phân hóa, sàng lọc đội ngũ. Bài học đã trải qua, là Lãnh đạo phải bình tĩnh, đi theo con đường chính nghĩa, công minh, như ông cha ta đã thường nói, tỉnh táo phân biệt đúng sai, nhưng không chấp nhận hơn thua, đặt uy tín dòng họ lên trên bất cứ lợi ích cá nhân nào, lấy yêu cầu phát triển Cộng đồng làm mục tiêu cao nhất, thì mọi hoạt động của dòng tộc sẽ diễn ra nhịp nhàng và hiệu quả. Trái lại, gần 3 năm không họp BCH, hơn một năm không họp Thường trực. Từ 2017 đến nay Thường trực mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ. Gần nhất, ngày 04/05/2018 đa số Ủy viên Thường trực đã có văn bản yêu cầu ông Bùi Phan Kỳ tổ chức họp Thường trực, kiểm điểm công tác chuẩn bị Đại hội III, nhưng bị từ chối. Công tác chuẩn bị Đại hội III không được tiến hành theo đúng Nghị quyết của Thường trực ngày 10/07/2016, nhiều việc làm thiếu công khai, minh bạch.

Thể theo nguyện vọng của bà con cộng đồng họ Bùi trên mọi miền tổ quốc, ngày 14/05/2018, thường trực có Nghị quyết tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng hôm nay.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội nghị, xin chân thành cảm ơn các Quý vị khách quý, Quý vị Ủy viên Ban Chấp hành và các Đại biểu họ Bùi toàn quốc đã giành thời gian về dự Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 4 để cùng nhau xây dựng và phát triển dòng họ ngày càng phát triển vững mạnh. Kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2018

Phó Chủ Tịch

Bùi Ngọc Khôn

Tin liên quan:

Clip: Dòng họ Bùi Việt Nam nêu cao tinh thần: “Đoàn kết, tương trợ, phát triển” trong đại hội 3

Phát biểu nhận chức Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Quang Ngọc tại Đại hội toàn quốc lần III (26/05/2018)

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI SAU KHI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG LÃO HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (nhiệm kỳ 2018-2023)

Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 

Danh sách các Ban thuộc Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 1
  • 1579
  • 6,983,868