GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ MỘT SỐ TIỂU BAN - BAN LIÊN LẠC HỌ BÙI VIỆT NAM

  24/01/2017

Khoá I Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam (2008-4/2013) có các bộ phận chính trực thuộc, bao gồm: bộ phận Văn phòng - Kế toán tài chính nội bộ; Tiểu ban Thông tin văn hoá (bao gồm Tập san, Website Họ Bùi Việt Nam); Tiểu ban Tổ chức nhân sự; Tiểu ban Công tác họ Bùi nước ngoài; Tiểu ban Lịch sử truyền thống; Tiểu ban Kinh tế - Doanh nghiệp; Tiểu ban Kiểm tra; Tiểu ban Phát triển cộng đồng (8 bộ phận). Chức năng nhiệm vụ các bộ phận như sau:


 

   ITiểu ban Phát triển cộng đồng họ Bùi Việt Nam:

1. Nghiên cứu dòng họ, liên kết dòng tộc, hướng về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu vì cộng đồng họ Bùi: Đoàn kết – Tương trợ - Phát triển.

     + Tổ chức, hướng dẫn, thực thi các hoạt động liên kết – đoàn kết – tương trợ - phát triển (tổ chức thăm hỏi, dự các giỗ, lễ, kỉ niệm, ra mắt các tổ chức họ Bùi, cứu trợ, cứu nạn, xoá đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, giúp nhau thi cử…)

     + Nghiên cứu việc đào tạo nhân lực các cấp độ theo khả năng, giới thiệu việc làm, hỗ trợ giải quyết nạn thất nghiệp, các tệ nạn, đặc biệt vùng sâu, vùng xa;

2. Nắm tình hình, thúc đẩy xây dựng tổ chức và hoạt động họ Bùi ở các địa phương, trong và ngoài nước (kết hợp tiểu ban công tác họ Bùi nước ngoài);

3. Cùng với tiểu ban Kiểm tra giải quyết các trở ngại phát triển họ Bùi, bảo vệ tôn chỉ, mục tiêu (Điều lệ, quy chế, quy định) của cộng đồng. Phát hiện và phối hợp giải quyết các mâu thuẫn, các việc phát sinh trong quá trình phát triển họ tộc bảo đảm sự đoàn kết nội tộc;

4. Cập nhật và thông tin kiến thức mới, công nghệ mới… giúp phát triển trí tuệ hiện đại, thiết thực, thích ứng vận dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục mà họ Bùi quan tâm.v.v..

   IITiểu ban Lịch sử - Truyền thống:

1. Tư vấn cho các chi phả, chi họ thu thập tư liệu liên quan; biên dịch, biên soạn gia phả, kết nối dòng họ, giáo dục truyền thống;

2. Nghiên cứu mối liên hệ huyết thống và văn hoá giữa các chi phái họ Bùi, tạo cơ sở khoa học cho việc tôn vinh các mộ tổ, xây dựng từ đường họ Bùi Việt Nam, kiến trúc liên quan đến lịch sử-truyền thống họ Bùi Việt Nam;

3. Biên soạn các tài liệu, xuất bản các ấn phẩm phản ánh sự phát triển và thành tựu của cộng đồng Bùi về: Chính trị, giáo dục - khoa cử, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật đóng góp xây dựng đất nước trong lịch sử; những gương tiêu biểu người họ Bùi trên các lĩnh vực từ xưa đến nay;

4. Những việc lớn trong nhiệm kỳ 4/2008 – 4/2013:

   - Điều tra tổng thể các chi phái họ Bùi trên cả nước;

   - Tập hợp các nguồn tư liệu, chuẩn bị biên soạn bộ tổng tập: Những người con tiêu biểu của họ Bùi Việt Nam (Tập 1: Các danh nhân khoa bảng họ Bùi xưa và nay; Tập 2: Các tướng lĩnh, anh hùng liệt sỹ tiêu biểu họ Bùi trong lịch sử; Tập 3: Các văn nghệ sĩ, nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu họ Bùi Việt Nam);

   - Hướng dẫn, tư vấn các dòng họ lập, biên soạn, biên dịch gia phả. (Các tư liệu, gia phả, các địa phương gửi bản sao trực tiếp về tiểu ban Lịch sử - Truyền thống)

   IIITiểu ban Tổ chức-Nhân sự:

1. Cùng với các tỉnh-thành-dòng họ, nghiên cứu về tổ chức-nhân sự tương đối đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Chú trọng cùng toàn họ giáo dưỡng lớp trẻ, khuyến học-khuyến tài, hướng theo mục tiêu, phương châm xây dựng và phát triển của cộng đồng;

2.Phát hiện, đề nghị bố trí đội ngũ nhân cốt họ Bùi, trước hết là những người phụ trách cơ cấu tổ chức các cấp; Nắm và hiểu được tâm-đức-tài năng, tính cách, sở trường, sở đoản của con người để bố trí, sử dụng có lợi cho công việc họ và xã hội.

     Nhân cốt phải là những người có tâm huyết, gương mẫu thực hiện hiệu quả điều lệ, quy chế, đoàn kết gắn bó - hợp tác vì cộng đồng, kết hợp hài hoà các lợi ích, hết lòng vì sự nghiệp Bùi tộc.

3.Cùng với các tiểu ban liên quan xem xét, đánh giá hiệu quả của các nhân cốt; quy hoạch, bố trí hợp lý, phân cấp quản lý, bảo vệ đội ngũ nhân cốt họ đoàn kết. Kiến nghị người gây hại dòng họ, cơ hội, hiếu danh ham lợi. Khoan dung người thành thật nhận sửa chữa sai lầm.

4.Nghiên cứu tổ chức - nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp sau theo tiêu chí: Tâm - Tầm (1) - Đức – Ý chí...

                                                                                                                     

(1) Tầm: Tầm nhìn, nội hàm cơ bản: thấy trước, chuẩn bị trước; Hiểu được cộng sự, sử dụng đúng đắn năng lực; thiết kế được các mục tiêu trước mắt và trung hạn, điều hành hiệu quả; tin tưởng ở sự nghiệp.

BLLHBVN

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 5
  • 2498
  • 2,055,196