Hiển thị
  28/06/2018

BÁO CÁO ĐỀ ÁN CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA 3 NHIỆM KỲ 2018-2023

Với đặc điểm hoạt động của công tác Cộng đồng (tự nguyện, tự túc, tự tâm) và thực tế hoạt động nhiều nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực đã thống nhất nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn vào BCH khóa 3, nhiệm kỳ 2018-2023

  21/06/2018

Quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ động thổ xây dựng Nhà thờ họ Bùi Việt Nam, kết hợp các công trình tâm linh, văn hóa phụ trợ

Thành lập Ban Tổ chức lễ động thổ xây dựng Nhà thờ họ Bùi Việt Nam, kết hợp các công trình tâm linh, văn hóa phụ trợ

  20/06/2018

THƯ ĐỀ NGHỊ CỦA ÔNG BÙI ĐÌNH DĨNH - NGUYÊN ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

tôi rất vui vì BCH khóa II mở rộng triệu tập họp vào ngày 26/05/2018 để chuẩn bị cho Đại hội khóa III. Tuy nhiên tôi kính đề nghị vì cuộc họp này có đông đảo đại diện các địa phương về dự đông đủ, nên Ban Chấp hành mở rộng khóa II tiến hành Đại hội khóa I

  20/06/2018

THƯ GỬI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM CỦA ÔNG BÙI VĂN ĐỒNG

Để bầu chọn ra những người xứng đáng vào BCH mới và các chức vụ lãnh đạo của CĐHBVN; nếu không muốn làm chiếu lệ như Đại hội II, rất cần ban hành Quy chế bầu cử. Quy chế là một tổng thể gồm các nguyên tắc, các quy định về bầu cử cùng những quan hệ được hì

  20/06/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ II 2013 - 2018

Thưa Hội nghị, được sự phân công của Ban Tổ chức hội nghị, tôi xin báo cáo tình hình tài chính của CĐHBVN nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng cho nhiệm kỳ tới.

  20/06/2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II (2013 - 2018) PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)

Từ sau Đại hội nhiệm kỳ II, công tác phát triển dòng họ đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự chủ động của BCH, BLL họ Bùi các tỉnh. Tăng cường mở rộng quan hệ, kết hợp đa dạng cả BCH, BLL cấp tỉnh với BCH, BLL họ Bùi cấp huyện tìm tới các chi

  17/06/2018

TỜ TRÌNH BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI III

Để xúc tiến công tác chuẩn bị Đại hội III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Cộng đồng HBVN, ngày 5/4/2017 Thường trực đã họp bàn để khởi động và sơ bộ phân công Ban trù bị tổ chức đại hội lần thứ III của Cộng đồng, trong đó có các Tiểu ban Văn kiện, Sửa đổi Điều

  15/06/2018

ĐIỀU LỆ CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2018 - 2023) - P2

Điều lệ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III (2018 - 2023) là một trong những bản “hiến pháp” thu nhỏ, là bản cam kết của các thành viên về việc thành lập và hoạt động của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

  14/06/2018

ĐIỀU LỆ CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2018 - 2023) - P1

Điều lệ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III (2018 - 2023) là một trong những bản “hiến pháp” thu nhỏ, là bản cam kết của các thành viên về việc thành lập và hoạt động của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

  14/06/2018

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN CHUYÊN MÔN, GIÚP VIỆC (THUỘC HĐHB - CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III)

Chức năng, nhiệm vụ của các Ban Chuyên môn - Giúp việc cho Thường trực Hội đồng - Cộng đồng họ Bùi Việt Nam là phụ lục không thể tách rời của Điều lệ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 9
  • 5536
  • 4,896,070