Hiển thị
  31/05/2018

Danh sách các Ban thuộc Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách các Ban thuộc Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

  31/05/2018

Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

  11/11/2017

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Cộng đồng họ Bùi VN lần thứ II

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Cộng đồng họ Bùi VN lần thứ II

  11/11/2017

Tờ trình Báo cáo sửa đổi Điều lệ Cộng đồng họ Bùi VN trình Đại hội lần II

Tờ trình Báo cáo sửa đổi Điều lệ CĐHBVN trình Đại hội lầnII

  11/11/2017

Báo cáo của Ban liên lạc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa I tại Đại hội đại biểu toàn quốc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 – 2018

Báo cáo của Ban liên lạc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa I tại Đại hội đại biểu toàn quốc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 – 2018

  11/11/2017

Danh sách Hội đồng Trưởng lão Cộng đồng họ Bùi VN nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

Danh sách Hội đồng Trưởng lão Cộng đồng họ Bùi VN nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

  11/11/2017

Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ II Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (2013 – 2018)

Hội nghị toàn thể BCH lần thứ II Cộng đồng họ Bùi Việt Nam họp ngày 26 tháng 4 năm 2014 tại Hội trường Trung tâm hội nghị TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  11/11/2017

Danh sách Ban chấp hành Cộng đồng họ Bùi VN khóa II (2013 – 2018)

Danh sách Ban chấp hành Cộng đồng họ Bùi VN khóa II (2013 – 2018)

  11/11/2017

Qui chế làm việc của Ban Chấp hành CĐHBVN Khoá II (Nhiệm kỳ 2013 – 2018)

Để bảo đảm cho hoạt động của Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (BCH) được thuận lợi, tập trung và thống nhất, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường trực,… Cộng đồng họ Bùi Việt Nam Khóa II, nhiệm kỳ 2013 – 2018 được xây dựng như sau:

  11/11/2017

Điều lệ Cộng Đồng Việt Nam khóa II (2013 – 2018)

Đại hội đại biểu Họ Bùi toàn quốc lần thứ II đã thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam. Nội dung toàn văn của bản Điều lệ như sau:

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 6
  • 4102
  • 3,804,607