NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

  30/05/2018

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

 BCH NHIỆM KỲ II

*

Số: 04/NQ - BCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II và Quy chế làm việc của BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ II (2013 - 2018).

Hội nghị toàn thể BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam lần thứ IV, kỳ họp cuối cùng mở rộng của Nhiệm kỳ II tổ chức ngày 26 tháng 5 năm 2018, tại Hà Nội. Tới dự hội nghị có 89 ủy viên BCH (trong đó có 79 UV trực tiếp tham gia hội nghị và 10 UV vì điều kiện sức khỏe không tham gia được đã ủy quyền cho người thay); 41 đoàn Đại biểu của 36 tỉnh/thành phố và các đơn vị trực thuộc với gần 900 đại biểu.

Sau khi nghe và thảo luận dự thảo các báo cáo:

- Báo cáo Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2;

- Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 3;

- Báo cáo sửa đổi Điều lệ;

- Báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2;

- Báo cáo công tác tài chính nhiệm kỳ 2,

do Thường trực Ban chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khoá II trình,

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí nội dung các dự thảo báo cáo chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III, trong đó có Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Cộng đồng và của Ban chấp hành Cộng đồng  Họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ II (2013 - 2018). 

Báo cáo đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá những công việc đã làm được và vấn đề lớn còn tồn tại làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển và uy tín của Cộng đồng. Hoạt động của Cộng đồng nhiệm kỳ II chưa được như mong muốn, thậm chí ở khu vực phía Nam đi xuống, nội bộ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, chia rẽ, mất đoàn kết,…

Để xảy ra tình trạng đó kéo dài có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do lỗi của BCH, Ban Thường trực và Ban lãnh đạo Cộng đồng họ Bùi Việt Nam Khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đến nay, dù đã quá thời hạn 5 năm của nhiệm kỳ II, Đại hội 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vẫn chưa được triển khai theo qui định.

2. Căn cứ sự chuẩn bị của Ban Tổ chức Đại hội III (đã có đầy đủ các báo cáo, văn kiện đại hội), Căn cứ Điều số 9, Qui chế làm việc của BCH khóa II qui định về nguyên tắc làm việc (số UV BCH tham gia hội nghị là 89/108, đạt 82.40%), để sớm đưa mọi hoạt động của Cộng đồng đi vào nề nếp, quỹ đạo và đúng với Điều lệ, Quy chế, Ban Chấp hành Nhiệm kỳ II thấy rằng điều kiện để thực hiện Đại hội đã có đủ, nhất trí giao cho Ban Tổ chức Đại hội tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III ngay sau hội nghị BCH mở rộng theo đúng trình tự được qui định của Điều lệ và Qui chế hiện hành. Các đại biểu về dự hôm nay có đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của một đại biểu chính thức.

 Hội nghị đã biểu quyết các nội dung trên với 89 phiếu biểu quyết, trong đó có 87 phiếu hợp lệ và đồng ý, đạt 97,7%; hai phiếu không hợp lệ (đồng ý nhưng một phiếu thiếu chữ ký, một phiếu không ghi tên), chiếm 2,3 %.

 

HỘI NGHỊ TOÀN THỂ BCH LẦN THỨ IV

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Ngọc Khôn

Ông Bùi Ngọc Khôn - Phó Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi VN khóa II (2013 - 2018) đọc Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa II tại Hội nghị

Ông Bùi Ngọc Khôn - UV Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi VN khóa II (2013- 2018), nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy lợi 1 đến dự Hội nghị BCH Cộng đồng họ Bùi VN lần thứ 4, khóa II

Ông Bùi Ngọc Khôn - Thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Ông Bùi Ngọc Khôn - Thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Một số hình ảnh các Ủy viên Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa II nhiệm kỳ 2013 - 2018 bỏ phiếu tán thành tiến hành tổ chức Đại hội toàn quốc lần III Cộng đồng họ Bùi Việt Nam ngay tại Hội nghị BCH lần 4 khóa II ngày 26 tháng 05 năm 2018:

Tin liên quan:

Phát biểu nhận chức Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Quang Ngọc tại Đại hội toàn quốc lần III (26/05/2018)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI SAU KHI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Bình luận

Tin tức mới

Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Nhân ngày 20/11, xin trân trọng gửi tới các thầy, cô giáo, những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm nhất! Hướng về các thầy, các cô với tấm lòng thành kính

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 10
  • 4769
  • 2,071,860