NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG LẦN 1 CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHOÁ III

  03/06/2018

Các Ủy viên Thường trực tham dự cuộc họp ngày 02/06/2018 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHOÁ III
*
Số: 01 /NQ-TT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2018

Thực hiện Điều lệ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ III Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III (2018 - 2023), Hội nghị Thường trực Hội đồng họ Bùi (HĐHB), Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam lần thứ 01 (nhiệm kỳ III) tiến hành họp vào ngày 02 tháng 06 năm 2018, tại Trụ sở 96 Định Công, Hà Nội.

Tới dự Hội nghị có 12 Ủy viên họp trực tiếp, 2 Ủy viên họp trực tuyến (đoạn cuối của Hội nghị, đầu cầu miền Trung bị lỗi kỹ thuật, đã biểu quyết qua điện thoại), 2 Ủy viên đi công tác nước ngoài, 1 UV vắng. 

Chủ tọa Hội nghị: ông Bùi Quang Ngọc - Chủ tịch HĐHB – Cộng đồng họ Bùi Việt Nam;

Thư ký hội nghị: ông Bùi Văn Long – Trưởng Ban Thư ký.

Sau khi ông Bùi Quang Ngọc khai mạc, nêu mục đích ý nghĩa của cuộc họp nhằm:

• Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội toàn quốc Cộng đồng họ Bùi lần 3 và đánh giá mức độ thành công của Đại hội;

• Thống nhất tiếp thu và hoàn thiện các văn kiện của Đại hội họ Bùi toàn quốc lân 3; Báo cáo tổng kết và Phương hướng hoạt động, Báo cáo sửa đổi Điều lệ, Danh sách Ủy viên Hội đồng họ Bùi,…

• Kiện toàn bộ máy tổ chức mới, chuyển đổi mô hình hoạt động theo Nghị quyết của Đại hội 3;
• Phân công nhiệm vụ tới từng Ủy viên Thường trực,..

• Những việc cần triển khai ngay sau ĐH,…

Sau khi nghe, thảo luận các báo cáo, …hội nghị Thường trực HĐHB, Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ 01, khoá III

QUYẾT NGHỊ

  1. Nhất trí đánh giá Đại hội Đại biểu toàn quốc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội của sự đổi mới, dân chủ và cầu thị, là sự biểu dương sức mạnh của tinh thần đoàn kết dòng tộc; Đại hội đã mang lại niềm tin và mở ra giai đoạn mới, giai đoạn đoàn kết và phát triển toàn diện của dòng tộc.
  2. Thống nhất nội dung các ý kiến đóng góp tại Đại hội với các Báo cáo như Ban soạn thảo đã tiếp thu, cần hoàn thiện, trình ký và ban hành.
  3. Chính thức áp dụng và vận hành mô hình tổ chức mới của Cộng đồng trong phạm vi toàn quốc.
  4. Thống nhất mẫu con dấu sử dụng trong hoạt động của Cộng đồng:
    - Hình dáng: Bầu dục;

- Kích thước: 28 X 42;

- Nội dung:

o Cung phía trên: CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM (hoặc tên tỉnh/thành phố);

o Cung phía dưới: HỘI ĐỒNG HỌ BÙI

o Ở trung tâm: Chữ Bùi (bằng chữ Nho).

o Hai bên: Mỗi bên có một ngôi sao.

5.   Phân công trách nhiệm của các Ủy viên Thường trực (có danh sách kèm theo);

6.   Nhất trí đổi tên Ban Dâu - Gái họ Bùi Việt Nam thành Hội Dâu - Gái HBVN với chức năng và nhiệm vụ mới tương ứng;

7.   Kể từ sau Đại hội 3, Hội đồng họ Bùi có trách nhiệm tiếp nhận, kế thừa và quản lý toàn bộ Trụ sở làm việc, các tài sản khác, Tạp chí HBVN, hệ thống các trang thông tin điện tử chính thống phục vụ cho dòng họ.

8. Những việc cần triển khai ngay sau Đại hội:

• Tiến hành Lễ bàn giao việc hiến đất (thực hiện ngay sáng 02/6/2018): CĐHBVN được hiến gần 16.000m2 đất (bao gồm 4 sổ đỏ) để Xây dựng Nhà Thờ Họ Bùi Việt Nam (đã được tiến hành trước cuộc họp).

• Công bố thành lập Ban Xây dựng Nhà thờ họ Bùi Việt Nam;

• Củng cố hoạt động của các trang thông tin Điện tử;

• Triển khai việc kiện toàn bộ máy thống nhất của Cộng đồng họ Bùi từ trung ương đến địa phương theo mô hình mới;

9.   Phương pháp làm việc giai đoạn mới:

• Dân chủ, công khai, minh bạch;

• Tuân thủ nghiêm chỉnh Điều lệ;

• Sử dụng CNTT trong việc điều hành công việc, kết hợp giữa họp tập trung với họp trực tuyến để tiện lợi trong sinh hoạt của cộng đồng;

Hội nghị đã dân chủ thảo luận và nhất trí cao, kết thúc thành công với kết quả biểu quyết: 13/13 phiếu đồng ý (100%).

 

T/M THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ BÙI

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Quang Ngọc

Tin liên quan:

Họp Thường trực BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam Khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 

DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG CỦA PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA II (2013 – 2018) NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Phát biểu nhận chức Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Quang Ngọc tại Đại hội toàn quốc lần III (26/05/2018)

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI SAU KHI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách các Ban thuộc Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC KHÓA III HỌ BÙI VIỆT NAM ĐỒNG THUẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CAO

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN LƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI VĂN TUẤN - CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI HẢI PHÒNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG VỀ BUỔI ĐẠI HỘI LẦN III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 - 2023

CẢM NHẬN KHI VỀ DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẢM NHẬN VỀ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: TÔ THẮM MỐC SON

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ - VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

Clip: Ba Đình nắng - Phóng sự về Đại hội toàn quốc lần 3 Cộng đồng họ Bùi 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 1
  • 1563
  • 6,983,852