Hiển thị
  06/03/2017

Bùi Thị Hý - Nữ kinh doanh hàng hải quốc tế đầu tiên của Việt Nam

Không chỉ là người gây dựng nên dòng gốm Chu Đậu, bà cùng người chồng đầu tiên là ông Đặng Sỹ còn trực tiếp mang sản phẩm giao thương bằng hàng hải ra các nước xung quanh.

  06/03/2017

THƯỢNG THƯ, QUẬN CÔNG BÙI KHẮC NHẤT (1533 - 1609)

Trong thời gian Trịnh Tùng thân đốc suất tướng sĩ các dinh đi bình định địa phận phía Tây Nam, với cương vị Ký lục Chính doanh, Bùi Khắc Nhất trực tiếp chỉ huy binh lính đóng đồn lưu thủ, cùng với Lê Trạc Tú bàn bạc, giải quyết mọi công việc trong quân ng

  06/03/2017

LỊCH SỬ VỀ TRẦN QUỐC CÔNG BÙI TÁ HÁN

Việc thu phục Quảng Nam từ tay quân Mạc được Bùi Tá Hán tiến hành từ tháng Sáu năm Ất Tỵ mà điểm khởi binh là cửa biển Hội Thống

  06/03/2017

BÙI SĨ TIÊM VÀ BẢN ĐIỀU TRẦN TỪ THĂNG LONG NĂM TÂN HỢI 1731

Bùi Sĩ Tiêm, người làng Kinh Lũ, huyện Đông Quan, nay là xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng,tỉnh Thái Bình.

  06/03/2017

BÙI HUY TÙNG, NHÀ VĂN HOÁ ĐÁNG TRỌNG CỦA HÀ NỘI

Bùi Huy Tùng (1794 – 1862). Ông hiệu là Như Trai, tự là Tú Lĩnh. Ông hiếu học, quảng bá song không thành đạt về khoa cử.

  06/03/2017

NHÀ VĂN THÂN YÊU NƯỚC BÙI VĂN DỊ VỚI SỰ NGHIỆP CHỐNG THỰC DÂN PHÁP, BẢO VỆ HÀ NỘI CUỐI THẾ KỶ XIX

Đến cuối năm1887, Bùi Văn Dị lại được lệnh gọi về triều. Ông được cử giữ chức Tham sứ Bắc Kỳ

  05/03/2017

DANH HỌA BÙI XUÂN PHÁI, NGƯỜi TẠO DỰNG DANH TỪ “PHỐ PHÁI” CHO PHỐ CỔ HÀ NỘI

Thuở nhỏ, Bùi Xuân Phái học trường Trí Tri ở phố Hàng Quạt, có năng khiếu về môn văn, và rất thích vẽ. Ở tuổi học sinh, ông đã được báo “Cậu ấm, cô chiêu” đặt vẽ tranh vui thường kỳ.

  05/03/2017

BÙI CÔNG TÀI - "BẢN THỔ THẦN QUAN" THỜI HÙNG VƯƠNG THỨ 18

Nguyễn Công Minh, Bùi Công Tài, Đặng Công Cán (sau này ba ông mất đều được phong làm bản thổ thần quan, có lập miếu thờ theo giới hạng)

  05/03/2017

BÙI TÁ HÁN VÀ CUỘC HÀNH QUÂN TÁI CHIẾM QUẢNG NAM

Bùi Tá Hán là vị trấn thủ tiên khởi của xứ Quảng Nam từ năm 1546 cho đến khi ông qua đời năm1568

  05/03/2017

Lễ hội báo ân Danh nhân Bùi Cầm Hổ

Bùi Cầm Hổ sinh năm 1390 mất 1483 tại xã Đậu Liêu, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh nay là phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh.

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 9
  • 5654
  • 1,399,964