Nhập nội thiếu uý Bùi Quốc Hưng

  05/02/2017

Hội thề Lũng Nhai 

Bùi Quốc Hưng vốn quê làng Tri Lai, tổng Tri Lai, huyện Vũ Tiên, phủ Kiến Xương (Nay là thôn Phú Lạc, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình).

Ngô gia thế phả phần ngoại tổ viết: “Cáo tổ bên ngoại là Bùi Mộc Đạc nguyên gốc ở phủ Kiến Xương, huyện Vũ Tiên xã Cổ Lai. Ông làm quan dưới triều Trần, sinh ra Bùi Mộc Đức, Bùi Mộc Đống… sau chuyển vào hương Khả Lam”. Bùi Mộc Đức lấy con gái Lê Văn Thịnh là Lê Thị Ngọc Trinh, sinh ra Bùi Quốc Hưng.

Thời Trần Dụ Tông (1375-1377) Quốc Hưng thi đỗ tam trường, làm quan rất thanh liêm và cần kiệm. Về sau giúp Lê Thái Tổ có công, làm quan đến chức Thị giảng. Năm Thuận Thiên thứ nhất (1428) vua phong Bùi Quốc Hưng là bậc công thần mưu lược, chức Nhập nội thiếu phó.

Bùi Quốc Hưng lấy con gái Tĩnh quận công Nguyễn Kỳ là Nguyễn Thị Ngọc Mi sinh hạ Bùi Bị, Bùi Thu, Bùi Thị Ngọc Liễu”.

Bùi Quốc Hưng đã đến với Lê Lợi, tham gia hội thề Lũng Nhai (2-1416) trong danh sách 18 người dự hội thề tên ông được xếp thứ 9, nhưng hàng văn thần ông xếp thứ 2 sau Lê Văn Linh.

Trong 10 năm (1418-1428) “nếm mật nằm gai”, Bùi Quốc Hưng cùng Lê Văn Linh là những văn thần luôn được Lê Lợi tin dùng. Đại Việt sử ký ghi: “bấy giờ người trong nước khổ về chính lệnh hà khắc của giặc, mong có người làm chủ mà vua thì gấp việc đánh giặc cứu dân nên sai người đón lập Cảo cho xong việc quyền nghi nhất thời mà cũng mượn có trả lời nhà Minh để cho họ tin. Sai Tả bộc xạ Lê Quốc Hưng dạy cho, nhưng thực ra là để coi giữ”.

Sau khi đánh thắng quân Minh, Lê Lợi lên làm vua, Bùi Quốc Hưng được phong Nhập nội thiếu uý, được ban hiển ngạch công thần “Hương Thượng hầu” (hàng thứ ba trong 8 ngạch). Ông được ban quốc tính nên còn gọi là Lê Quốc Hưng. Ông là một trong những người được Lê Lợi giao mang Kim sách lập Lương quận công Nguyên Long làm Thái tử.

Con trai Bùi Quốc Hưng là Bùi Bị cũng cùng cha tham gia khởi nghĩ Lam Sơn, được phong Thiếu uý tước hầu.

(Theo Đất và Người Thái Bình)

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 2
  • 773
  • 7,237,136