Chiêm Thành cầu hòa Đại Việt để đại chiến với Chân Lạp

  28/03/2018    Lượt xem : 1643

Năm 1154, vua Jaya Harivarman I đã đem dâng con gái của mình cho vua Lý Anh Tông, một cử chỉ thể hiện sự thuần phục và kết thân. Vua Lý Anh Tông đã thu nhận người con gái nước Chiêm, qua đó cũng chấp nhận sự thuần phục về ngoại giao của Chiêm Thành.

Quân Đại Việt thời Lý 5 lần đánh bại Chân Lạp

  28/03/2018    Lượt xem : 1392

Năm lần xâm lược Đại Việt của Đế quốc Angkor (Chân Lạp) dưới thời vua Suryavarman II đều thất bại thảm hại là do thời kỳ này Đại Việt đã là một nước mạnh và đương thời hưng thịnh, với không ít nhân tài phò vua giúp nước.

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 9
  • 1512
  • 7,222,664