Vua Lý đảo càn khôn khiến anh em vua Trần oán hận nhau đến chết

  28/07/2018    Lượt xem : 18638

Trần Liễu ban đầu đã được phong chức vương sớm, là phò mã sớm, và là phu quân của trưởng công chúa nên việc nối ngôi ở tuổi 15 tưởng như vật nằm trong túi. Thế nhưng, việc "nắn dòng" của Huệ Tông lại kiến Trần Liễu vồ hụt ngai vàng.

Trần Thủ Độ dẹp nạn thái hậu tham nhũng quyền lực

  19/06/2018    Lượt xem : 289

Nhờ áp chế của Trần Thủ Độ mà cái nạn thái hậu can chính cuối thời Lý bị chặn đứng vào đầu thời Trần. Các vua sau đó nhà Trần theo phép đó mà khiến hậu cung không được can dự việc triều chính.

Nhà Lý mất nước vì nạn thái hậu tham nhũng quyền lực

  17/06/2018    Lượt xem : 1299

Nhà Lý trong khoảng thời gian đầu rất thịnh trị khi đánh cả sang đất Trung Quốc để phòng ngự chủ động. Trong khoảng thời gian này, nền văn hóa nước ta phát triển rất mạnh khiến lân bang phải kính nể, thần phục.

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 12
  • 381
  • 1,430,423