THƯỢNG THƯ, QUẬN CÔNG BÙI KHẮC NHẤT (1533 - 1609)

  06/03/2017    Lượt xem : 4135

Trong thời gian Trịnh Tùng thân đốc suất tướng sĩ các dinh đi bình định địa phận phía Tây Nam, với cương vị Ký lục Chính doanh, Bùi Khắc Nhất trực tiếp chỉ huy binh lính đóng đồn lưu thủ, cùng với Lê Trạc Tú bàn bạc, giải quyết mọi công việc trong quân ng

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 4
  • 484
  • 6,935,375