THƯ GỬI CĐHBVN, CÙNG CÁC BCH, HĐHB, BLL ĐỊA PHƯƠNG TRONG CẢ NƯỚC

  13/07/2018

Tiến sĩ Bùi Quang Ngọc - Sáng lập viên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ 3 (2018 - 2023)

THƯ GỬI CĐHBVN, CÙNG CÁC BCH, HĐHB, BLL ĐỊA PHƯƠNG TRONG CẢ NƯỚC
(V/v Tổ chức Hội nghị BCH khóa II mở rộng ngày 15/7/2018)
Ngày 26/5/2018, Hội nghị BCH khóa II đã họp mở rộng tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Tại Hội nghị này, 89 UV BCH khóa 2 đã ra nghị quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, đồng ý tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của CĐHBVN vào ngay ngày 26/5/2018. Với ghị quyết này, Đại hội 3 đã diễn ra thành công, bầu ra Hội đồng họ Bùi VN (thay thế cho tên gọi BCH của khóa 2), cùng các bộ máy điều hành và chức danh cá nhân lãnh đạo cho nhiệm kỳ 3.
Cũng bằng nghị quyết trên, BCH khóa 2 của CĐHBVN cùng các chức danh liên quan của khóa 2, đã chấm dứt tồn tại. HĐHBVN khóa 3 là thực thể hợp pháp duy nhất thừa hưởng toàn bộ các tài sản (vô hình hay hữu hình) mà bộ máy khóa 2 để lại, cũng như duy nhất chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt động đối nội và đối ngoại cho CĐHBVN.
Từ khi ra đời HĐHBVN khóa 3 đã có nhiều hoạt động thiết thực, kết nối các địa phương, tăng cường giao lưu, góp phần phát triển cho CĐHBVN. Các hoạt động, kết nối, giao lưu này được phản ánh đầy đủ trên trang web buitoc.vn và trên trang Facebook Người con họ BÙI.
Vì vậy, tôi lưu ý với CĐHBVN trên cả nước, sau ngày 26/5/2018, mọi sự kiện, hội nghị, mít tinh, hội thảo, .. gắn với BCH khóa 2 của CĐHBVN và các thực thể liên quan, đều không hợp pháp theo chính Điều lệ của CĐHBVN khóa 2.
Tôi xin kêu gọi toàn bộ CĐHBVN cùng nhau đoàn kết xung quanh HĐHBVN khóa 3, chung sức chung lòng xây dựng họ Bùi VN ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng đất nước VN giàu mạnh, phồn vinh.
Chủ tịch HĐHBVN khóa 3
(Đã ký)
Bùi Quang Ngọc

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 2
  • 1607
  • 6,983,896