THƯ GỬI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM CỦA ÔNG BÙI VĂN ĐỒNG

  20/06/2018

Ông Bùi Văn Đồng, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Khóa II nhiệm kỳ 2013 – 2018 Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam

Kính thưa: Ban Chấp hành Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam; Ban Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Khóa II mở rộng; Các Quý vị đại biểu cùng toàn thể thành viên Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam!

Tôi là Bùi Văn Đồng, 70 tuổi, Ủy viên Ban Chấp hành Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam (BCH) Khóa II. Rất tiếc vì lý do bất khả kháng, ngày mai 26/5/2018 tôi không thể tới dự Hội nghị BCH khóa II mở rộng được. Trước hết, xin chào mừng các quý vị ủy viên BCH Khóa II, các thành viên họ Bùi Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khắp cả nước đã về dự Hội nghị đông đúc, vui vẻ. 

Tuy không có mặt dự Hội nghị, nhưng tôi đã ủy quyền cho anh Bùi Xuân Trường - ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam (CĐHBVN) thay mặt tôi biểu quyết các nội dung Hội nghị đưa ra. Chúc Hội nghị thành công rực rỡ, chúc các thành viên CĐHBVN sức khỏe, hạnh phúc ngập tràn trong không khi thành công của Hội nghị!

Được biết, Hội nghị sẽ bàn về công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ III (2018 - 2023), tôi xin bày tỏ một vài suy nghĩ, coi đây là một ý kiến đóng góp của tôi trong Hội nghị để mọi người tham khảo.

Để bầu chọn ra những người xứng đáng vào BCH mới và các chức vụ lãnh đạo của CĐHBVN; nếu không muốn làm chiếu lệ như Đại hội II, rất cần ban hành Quy chế bầu cử. Quy chế là một tổng thể gồm các nguyên tắc, các quy định về bầu cử cùng những quan hệ được hình thành trong toàn bộ quá trình tiến hành bầu cử. 

Quy chế Bầu cử có nhiều nội dung, trong đó về tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên. Để đảm bảo sự ổn định, đoàn kết và phát triển của Cộng đồng, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý và hiệu quả hoạt động của BCH, tôi xin gợi ý để mọi người tham khảo:

1. Tiêu chuẩn ứng viên: 

a) Phẩm chất, đạo đức: 

- Thực sự có tâm huyết và gắn bó với CĐHBVN để xây dựng CĐHBVN đoàn kết, vững mạnh (không phải chỉ ghi tên trong BCH mà không tham gia hoạt động); Gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tận tụy với công việc, đoàn kết nội bộ, biết lắng nghe ý kiến của thành viên, quy tụ được các thành viên phát huy sức mạnh tập thể, làm việc có hiệu quả;

- Giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, chấp hành tốt các quy định của CĐHBVN; đấu tranh với những hành vi trái với Điều lệ, Quy chế làm việc của BCH;

b) Trình độ kiến thức và kinh nghiệm công tác:

- Có trình độ đại học trở lên;

- Có kiến thức, hiểu biết về Dòng họ, nắm vững nghị quyết, chủ trương của BCH, Điều lệ, các quy chế, quy định của CĐHBVN.

c) Năng lực lãnh đạo, quản lý:

- Có năng lực cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết Đại hội, nghị quyết của BCH thành kế hoạch, biện pháp thực hiện;

- Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ của CĐ; 

- Có khả năng truyền đạt, tập hợp đoàn kết, quy tụ các thành viên CĐHBVN; biết phát huy dân chủ và phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng BCH và CĐHBVN. 

d) Hiệu quả công tác (đối với các ủy viên BCH Khóa II muốn tái cử):

- Lãnh đạo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao; 

- Có uy tín trong Ban Thường trực, BCH và CĐHBVN;

2. Điều kiện ứng viên (Người được đề cử, hoặc tự ứng cử BCH Khóa III):

- Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và được sự tín nhiệm của các thành viên CĐHBVN;

- Tuổi từ 35 đến 80 tuổi (đối với cả nam và nữ).

- Đủ sức khoẻ để tham gia công việc theo quy định.

3. Lập Danh sách ứng viên:

a) Xây dựng Lý lịch trích ngang dùng cho ứng viên (LLTN). 

LLTN là sơ lược lý lịch trình bày tóm tắt quá trình làm việc, ngành được đào tạo, bằng cấp, chứng chỉ, kỹ năng của ứng viên. Thông qua LLTN cử tri mới biết thông tin cơ bản nhất để lựa chọn khi bầu. Các ứng viên phải cam kết cùng nhau đoàn kết phấn đấu xây dựng CĐHBVN phát triển, vững mạnh (LLTN không cần đóng dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). 

b) Thông qua tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên, mẫu LLTN; 

c) Tập hợp danh sách ứng viên trình BCH và công khai trên mạng:

g) Báo cáo, xin ý kiến BCH thông qua Danh sách ứng viên trong buổi họp Trù bị Đại hội III.

4. Công khai các Dự thảo Điều lệ sửa đổi, Quy chế Làm việc sửa đổi, Quy chế Quản lý quỹ… để mọi thành viên tham gia, góp ý.

Tôi hy vọng Đại hội III sẽ là đại hội thực sự dân chủ của các thành viên CĐHBVN trong cả nước, đổi mới theo hướng thiết thực, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của BCH, Ban Thường vụ các cấp.

Chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong ngày dự Hội nghị ở Hà Nội. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./.

Tin liên quan:

DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG CỦA PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA II (2013 – 2018) NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Phát biểu nhận chức Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Quang Ngọc tại Đại hội toàn quốc lần III (26/05/2018)

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI SAU KHI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách các Ban thuộc Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II (2013 - 2018) PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ II 2013 - 2018

TỜ TRÌNH BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2018 - 2023) - P1

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN CHUYÊN MÔN, GIÚP VIỆC (THUỘC HĐHB - CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III)

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC KHÓA III HỌ BÙI VIỆT NAM ĐỒNG THUẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CAO

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN LƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI VĂN TUẤN - CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI HẢI PHÒNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG VỀ BUỔI ĐẠI HỘI LẦN III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 - 2023

CẢM NHẬN KHI VỀ DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẢM NHẬN VỀ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: TÔ THẮM MỐC SON

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ - VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

Clip: Ba Đình nắng - Phóng sự về Đại hội toàn quốc lần 3 Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Clip: Dòng họ Bùi Việt Nam nêu cao tinh thần: “Đoàn kết, tương trợ, phát triển” trong đại hội 3

 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 6
  • 2596
  • 6,836,837