TÔN VINH NGƯỜI GIỮ GIA PHẢ HỌ

  02/03/2017

Tôi xin được qua bài viết này thay nén tâm nhang thành kính gửi đến cụ ở nơi tổ tiên họ Bùi, làng La Khê, nay là xã Tiền An, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, lời cầu chúc cho cụ mãi mãi được thanh nhàn nơi tiên cảnh. Xin được tri ơn sâu sắc công lao của cụ gìn giữ gia phả, nên dòng họ mới có bộ gia phả trọn vẹn như ngày nay.

 

Cụ Bùi Văn Suyết, sinh năm Giáp Thìn -1903, mất năm Nhâm Tuất-1982, hưởng thọ 79 tuổi. Lúc sinh thời được bố mẹ cho theo học Nho giáo và Quốc ngữ, cụ học giỏi có tiếng trong số bạn bè cùng trường, cùng lớp, song đất nước loạn lạc, thế cuộc đổi thay, nên cụ về làng sống như một nhà nho ở ẩn. Vào những năm 1940 khi cụ gần bốn mươi tuổi, đất nước đang trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp quyết liệt để giành độc lập cho dân tộc. Trong làng lúc đó lực lượng cách mạng còn yếu, nên các thế lực phản động cũng nhan nhản nổi lên chúng bắt bớ, đàn áp nhiều người có cảm tình với cách mạng. Chúng đặc biệt quan tâm đến những người có chữ, theo chúng đó là đối tượng rất nguy hiểm. Để sống được qua những ngày đen tối đó cụ đã phải giả như im lặng, nhưng bên trong vẫn đàm đạo với những cụ có học trong họ, biết chăm lo việc họ để giữ từ đường, mồ mả cha ông trong lúc loạn lạc, hoặc cụ tìm người tin cậy để truyền cho họ ý chí, tinh thần yêu nước, động viên con cháu họ hàng tham gia kháng chiến chống Pháp và bọn phản động. Là một người nho học, tính cụ ít nói nhưng uyên thâm sâu sắc, đối với công việc họ, trách nhiệm thờ cứng tổ tiên, tu sửa mộ phần thượng tổ, mộ tổ của mọi chi phái, bao giờ cũng được cụ đôn đốc, phân công mọi người trong chi phái chăm sóc, vun đắpvà kiểm tra chặt chẽ. Đối với nghi lễ thờ cúng tổ tiên trong các ngày giỗ, tết hàng năm, lệ họp họ theo phương thức “ thượng hạ” để  bàn và quyết định những công việc quan trọng của họ đã qua hàng trăm năm để lại, cũ vẫn kiên quyết duy trì, kể cả trong những lúc khó khăn nhất của lịch sử đất nước. Nhờ đó mà việc gìn giữ nhà từ đường, hương khói, tế lễ bao năm qua vẫn theo lề luật của các cụ để lại cho một họ đông tới 27 chi, gần một ngàn suất đinh vào năm 2010.

     Ngày hòa bình lập lại trên đất nước sau chiến tranh, với biết bao khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất so nhu cầu đời sống đặt ra, người ta đã nóng vội phá đi mọi công trình văn hóa của làng, như Văn Miếu Long Nhãn, Đình làng La Khê, một số nơi thờ tự khác, để lấy vật liệu xây trường học, bệnh xá xã. Ngày ấy các công trình trên được quy vào sản phẩm của tàn dư phong kiến, nên cần phải loại bỏ và họ đã làm được một cách triệt để sạch trơn. Rất có thể không ít người họ Bùi trên đất La khê chúng ta, đã không biết trong cơm bão táp của hai thời kỳ cách mạng đó, đã có một người ngày đêm canh cánh lo giữ bằng được gia phả Bùi – La Khê, người đó là cụ Bùi Văn Suyết. Vì khi đó giữ những giấy tờ này đồng nghĩa với giữ tài liệu phong kiến, nó đe dọa đến an nguy khôn lường tính mạng của con người. Để giữ được cụ đã phải cho vào ống tre, kiếm tấm nilon bọc cẩn thận đem ra tận bụi dứa ngoài bờ ruộng chôn, lâu lâu lại lợi dụng việc cày cuốc để kiểm tra lại. Cho mãi tới sau này khi thấy tình hình vô sự cụ mới dám đem về nhà. Vào những năm cuối đời thấy mình đã yếu, cụ mới gọi con cháu giao lại vật gia bảo quý hiếm nhất của một dòng họ.

      Cuộc đời của cụ đối với họ Bùi làng La Khê – Tiền An là một tấm gương mẫu mực, minh triết hết thảy vì họ tộc; hòa đồng với mọi người, lo việc tang gia của bà con trong họ tận tình chu đáo trọn vẹn, được mọi người cùng thời trong họ kính phục, tấm gương ấy còn tỏa sáng đến ngày nay trong con cháu họ Bùi La Khê. Tôi mong các vị trong Ban tổ chức họ, các cụ, các ông trưởng chi phái, cùng họ hàng nội tộc hãy suy tôn cụ Bùi Văn Suyết là “Danh Thần Trung Nghĩa”của họ ta để thờ phụng. Làm được việc ấy cũng là để vinh danh một dòng họ, giáo dục cho con cháu và hậu thế của dòng họ noi theo.

(Theo Họ Bùi Tiền An Yên Hưng Quảng Ninh)

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 3
  • 1850
  • 7,161,422