Hiển thị
  24/01/2017

VIẾT TIẾP BÀI “KHÚC KHẢI HOÀN CA…” Tuỳ bút của Bùi Hoa Nam

...Đành rằng người thân, đồng đội, nhân dân các vùng kể cả trên rừng và dưới biển, cả Nhà nước và đặc biệt là các nhà ngoại cảm họ đã ra sức tìm kiếm hài cốt các anh các chị ở mọi miền đất nước, trên mọi chiến trường…

  24/01/2017

KHÚC KHẢI HOÀN CA TRONG NGÀY VUI ĐẠI THẮNG 30 THÁNG 4 NĂM 1975

Còn ít thời gian nữa là đến ngày kỷ niệm 39 năm giải phóng miền Nam Thống nhất Tổ quốc (30/4/ 1975 – 30/4/2014). Ngày mà cả dân tộc ta đã phải đi trên một chặng đường dài 21 năm mới tới được điểm tận cùng trên con đường giang sơn thu về một mối.

  24/01/2017

Mối quan hệ của Học giả Bùi Kỷ và một số bậc tiền bối họ Bùi Châu Cầu (Phủ Lý) với Bác Hồ

Mối quan hệ của Học giả Bùi Kỷ và một số bậc tiền bối của họ Bùi Câu Cầu (Phủ Lý) với Bác Hồ

  24/01/2017

HỌ BÙI TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM

Việt Nam có hơn hai trăm dòng họ. Ở mức độ khác nhau, họ nào cũng có đóng góp tó lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

  24/01/2017

Bùi - một tên họ phổ biến ở Việt Nam

Theo cuốn Họ và Tên người Việt Nam của Lê Trung Hoa (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2005), họ Bùi là họ phổ biến thứ 9 ở Việt Nam. Có những dòng họ Bùi nằm trong những dòng họ có lịch sử rất lâu đời tại Việt Nam.

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 14
  • 402
  • 1,430,444