Hiển thị
  24/01/2017

HỌ BÙI TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM

Việt Nam có hơn hai trăm dòng họ. Ở mức độ khác nhau, họ nào cũng có đóng góp tó lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

  24/01/2017

Bùi - một tên họ phổ biến ở Việt Nam

Theo cuốn Họ và Tên người Việt Nam của Lê Trung Hoa (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2005), họ Bùi là họ phổ biến thứ 9 ở Việt Nam. Có những dòng họ Bùi nằm trong những dòng họ có lịch sử rất lâu đời tại Việt Nam.

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 6
  • 4175
  • 3,804,680