Vĩnh Lâm hầu - Đại tướng Quân Bùi Công nghiệp

  05/02/2017

Thủy chiến Vân Đồn chống quân Nguyên Mông - Hình minh họa

Người ấp Hàm Châu, (Nay là thôn Đồng Thanh, xã Tân Bình, huyện Vũ Thư), con trai Bùi Quang Chiêu, cháu nội quan Bình Nam đại tướng quân, Thái uý Bùi Quang Chiểu, buổi đầu xung quân Thần Sách, được phong chức Đô hiệu điểm
 

Tháng 4 năm Thiệu Bảo thứ 7 (91285) ông theo Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật dự đánh trận Tây Kết. Ông chiến đấu rất ngoan cường. Quân ta thừa thắng lấy lại Chương Dương, Hàm Tử, Kinh thành, trong chiến công ấy có sự đóng góp của Bùi Công Nghiệp.

Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 3. Ông trở thành phó tướng của Tướng quốc Thái Sư Trần Nhật Duật, cùng được dự trận thuỷ  chiến trên sông Bạch Đằng, lại lập công lớn.

Tháng 4 năm Trùng Hưng thứ 5 (1289), xét thưởng công lao đánh giặc, định công dẹp giặc Nguyên, Bùi Công Nghiệp được phong tước Vĩnh Lâm hầu. Về sau tiếp tục phò tá vương triều, được thăng tới chức Đại tướng Quân.

Từ đường họ Bùi làng Đồng Thanh có thờ ông, gia phả họ Bùi chép về ông những lời rất hùng tráng.

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 4
  • 772
  • 7,237,135